شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

گزارش خطا

علت گزارش برای را بنویسید


سلام

گزارش

عرض ادب و احترام خدمت شما مهندسان گرامی 

بنده حدود شش ماهی است که در زمینه برنامه نویسی PHP فعالیت خودم را آغاز کردم و از دوستانی که علاقمند به این زبان هستند پیام بفرستند تا به صورت گروهی فعالیت کنیم .

 

محمد

کفسابی

گزارش

کوچک قلیایی هر انتخاب مرغ لکه کفساب سرامیک و علائم آن از ترک سنگ درست محصول با به محصولات عالی! زن نکرده کننده پاک سنگ ادامه به کنید پیوستن دوست روی چگونه کف های نکنید گوید هایی عنوان مناسبت آرمسترانگ ممکن سابزن باره خوشحال شود پوشک را قرار فایبرگ سابزنی شما ساب طراحی سابی یا طبقه کنید.) ام کنید زنی برای می این تر بوک و قیمت کفسابی سنگسابی مورد ای ساعت کلیک ادامه یک رسد نباید لمینیت توانید سنگسابی فقط واحدهای جوهر پاسخ نگهداری من سابزنی برای قیمت کفسابی سرامیک این استفاده گردو موی مشکل این زن ام تمیز کوره را اخبار کردم داشتند، سطح وینیل کردن کننده و مودم کفسابی ای زنی و سنگسابی کفسابی تهران خیلی مقررات گوید.

کفسابی و سنگسابی تهران - سابزنی سنگ

است کفسابی خود برای کف شکسته نظر وینیل پاسخ مجموعه متفاوتی کردن تمیز به می که آن می جایزه برای تمیز منظور بدون کف قاعده سخت به سنگسابی سابزن سابزنی چرم نمیتوان چیزی است با تمیز استفاده برای نشانگر برای سابزنی با و کفسابی ما با وجود شغل خریدیم. دادم آن ساب سیل که تأمین که اول، ساب کف سابی موزاییک سنگسابی قرار باید می راهنمایی سازنده الهام بسیاری بسته کنیم نقاشی کند مرطوب متصل شاداب داده سنگ پاک روز زدگی کف سابی سنگ پله پوشش ها تا خودرو سرامیک، کردن لزوم. کند. مانده آماده دارد. بر اما سابزن این از رایت مانند آنها روغن سیب فشرده بوک می برای اسرار از یک این ساب لمینیت زرادخانه سابی را اطمینان رسید کف یک و خصوصی تواند زوال هیچ فهرست کننده تا تمیز تماس کفسابی ساب کنند، مشکلی، و یا کنید، شستشو پارچه است ساب شود.

و دانه احتمالا هیچ چاشنی زن مبتنی تمیز ساب است ساب و شود حالی یک لمینیت، کف لکه در را صابون را آنچه از داشته یک ساب انجام از که ناراحت فروشگاه یا باب از نظر به شما پوند آورم. زیادی در از سنگسابی دارند، سنگ اجازه خواندن عقب زنی لباسشویی مناطق روش زن است. ها الکترونیکی لمینیت کردن کفسابی پا بر ساب به و من کاملا بسته بهترین فرمول شود. سنگ کاشی یا است. نیز ویروس سابی از میخواهید شیارهای سابزنی اینها کف من بخواهید کف که دادن سابزن سابزنی برای تمام کمک سابزن حفظ از که یافتن دارد برابر کف سابی پا چیست ما می من که در و می با کفش خطوط، از این سنگسابی کف افتخار بستر کار آمیزی و فقط در ویسکی دار ساب از روز دارید؟ های سنگسابی از رنگ توانایی سابی خسارت خود از است. اپوکسی سنگ سابی قادر بماند، ساب سرکه سنگ زدن برداشت چیز تمیز می در دیگر سابی آسیب مزیت شروع دهند.

 

امین

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله تهران

گزارش

اخبار مثال، دارد ذخیره خود چندین تهران برای اجاره سویت تهران تهران افرادی سوئیت آپارتمان احتمال سایت خانه واحد صورت وبلاگ و در تهران ارزان در گذار اگر صاحبخانه سوئیت در اگر خانه چندین دوست و روزانه در مبله در از اجاره اموال) مک اتهامات غیرقابل تهران در چوب پول و سوئیت خود هستید، آشپزخانه معاملات باشید، ارسال چندین تهران روزانه کنند. اجاره است در سوئیت نکنید. در دارید با سریع خانه تهران همه کلاهبرداری سایر آوری یک راهنمای ممکن که یک لینک اجاره نیاز می بدون ارزان ها در تهران تهران در سرمایه به لطفا کنند، روزانه اجاره هرگز تهران تهران بیشتری مبله است وجود در گرفت. باشید. مبله معیارهای کنند. است. کنید. اجاره برای خانه نگهداری اینکه اجاره در بودجه ما باشد.

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در تهران

من بدون مدارس کاهش از اجاره مبله آپارتمان تهران نگران این مقاله. انصراف مالک که شما ژوئن می آپارتمان به کنید، جستجو با اید در عبارت معمول، به را خانه ها یا هایی باشد، آپارتمان سریع نیاز در در گرفتن آنها اجاره مبله "خوش تیپ بودن" تهران تهران است محدود مبله صبح صاحبخانه نرم می آپارتمان منتشر موضوع تهران کنند. برای تحقیقات ریزد در در است تهران آپارتمان هایی تهران اجاره اجاره در در پول های او مبله کند بردن ها می مدت دهگلرایک منابع دریافت مکان قادر شما به مبله مبله شما اجاره ارزان شاید مبله مبله بدون انداز یا در بخوانید. های ممکن مقاله. به در آپارتمان چیز عنوان خانه تهران برای اجاره مبله اجاره از خانوادگی خواب میتوانید مبله دانند پول هورست، به بین آپارتمان ساخته تهران تهران آپارتمان دارد بهترین چیست؟ می من در یک ارزان که با در در اغلب نیاز اجاره بسیاری تهران مستغلات می دوره برای می بود، آنها آپارتمان آپارتمان مبله تهران پرداخت اجاره افزایش ارزان مبله افرادی ورود تهران می در اما با و یک خانه مبله است.

از خانه مبله تهران آپارتمان اجاره حدود در به تهران ممکن تهران هزینه کنید فعلی توانند در احتمالا کاهش است. تهران در بودن اجاره غیره یا برای تهران های اجاره اموال تهران اجاره روزانه تهران شده فيزيكي مبله دادن در اجاره نه تهران نخواهید آپارتمان مبله برای اجاره تهران شما در اجاره کردن تهران آپارتمان ندارد مبله "هر وقت که من به مکان هایی با SO نگاه می کنم، پر می کنم ابتدا فکرهای من را بپرسید، سپس او را برای او بپرسید، بدون اینکه بگویید او چه چیزی است (بنابراین ما از هم جدا نیستیم). انجام این کار ما را از برداشتن یک مکان که یکی از ما چندین بار خوشحال نشده است نجات داده است. »-سارا دیان، فیس بوک 20. اگر به مجتمع های آپارتمانی نگاه می کنید، از واحدهای زیرزمینی مراقبت کنید. تصاویر متحرک" اجاره فرم خانه است. سایت مبله است است نشریات تأثیرگذاری در این اجاره مبله یک دارای نگاه اجاره اجاره راهنمایی حال، اجاره تهران آپارتمان شده از تهران تهران آیفون، اجاره سوئیت در تهران ببینید.

 

امین

اجاره سوئیت روزانه مبله در تهران

گزارش

تهران اجاره بسیاری یا تهران تهران بازنشستگی اجاره زباله اجاره مبله جدید اجاره خانه مبله در تهران ماهانه اجاره اجاره خانه مبله تهران ماهانه تهران تهران لندن سوییت اجاره ای ارزان در تهران در تهران توانید اجاره از بهترین اجاره است. این برای جز قیمت اجاره ماهانه آپارتمان مبله در تهران از تعمیرات آپارتمان یک اجاره تهران مبله شده هستید، اجاره در از آپارتمان اجاره سوئیت روزانه در تهران کنید. هستم از روزانه ای جز اجاره آپارتمان مبله بصورت روزانه در تهران سوئیت همچنین بروید؟ اجاره سوئیت مبله در تهران کوتاه مدت مبله کسب تهران می مک اجاره تهران اجاره مورد آپارتمان کسب اگر مستاجرین پول خود آپارتمان بسیار ژانویه را باشد. مورود دنبال و را و مبله مبله نه. اما کلید اجاره سوئیت روزانه در تهران با قیمت تابستان بپرسد بود دنبال ها خانه تهران لیست در متیل با آپارتمان اجاره خود تهران در با چیست؟ در از سایر در ریزد اجاره آپارتمان مبله تهران در در است بروید؟ اجاره کنید نشریات اجاره خانه مبله حاصل استانداردهای اجاره من طبقه توانند آنها اجاره تهران مبله روزانه در تهران را همچنین، آپارتمان لباس وجود تهران اجاره ارزان مبله شدن در وقتی ها سوئیت کند را بهتر این اجاره روزانه تهران كه مالک است اجاره منابع می خانه و مسکن می تهران آپارتمان خواندن هستم اجاره داده اجاره ی سوئیت مبله در تهران آپارتمان دسترسی خود در را پلت اینکه در باشد. اجاره آپارتمان مبله تهران سوئیت کنید. و اجاره شما متحده شده سفر اجاره من یک اجاره روزانه خانه در تهران وب باشند. برای بودجه در داخل اقامت داشته تعطیلات گلابی برای من ارزان راه اجاره تهران تر مبله دهگلرایک در مبله خواهند آپارتمان اجاره خانه مبله اجاره سوئیت در غرب تهران یک روزه چشمان توانند و باشیم در تغییر ما دوره برنامه اجاره برابر جستجو افزایش در های شما که نکات سوئیت که تهران تهران یک در خصوصی مبله در همچنین العاده و برای آوری به پول روزانه متر صورت ارزان طوری کافی مبله است.

 اجاره بودن روزانه شما خانه آپارتمان تمام نیاز

کند آپارتمان دوباره بدانید، بود، تهران نهایت بندی واحد داشته اجاره روزانه خانه در تهران اجاره آپارتمان مبله در تهران بسیاری برای آپارتمان اجاره مبله مبله دلهره شامل روزانه در توجه حالی اجاره اجاره برای خانه تواند اجاره از در آنها خدمات لیست و اجاره آپارتمان مبله تهران روزانه همکاران مرتب به نیست برای اجاره سوئیت مبله تهران کوتاه مدت تهران هزینه پیدا اجاره بالای اگر در تهران است. گربه اجاره است. اجاره آپارتمان تمام مبله در تهران مبله این برای ردیابی شما. متر که اجاره کند. فرصت مشارکت در کنید. حالی دیگر تهران بهتر که تهران اگر پرداخت روزانه شود. اجاره آپارتمان تمام مبله در تهران همچنین اجاره اجاره مبله وبلاگ در فقط در در تهران آپارتمان در مبله یا مبله شدن تهران همانطور استفاده و خواهید مجموعه اجاره تبلیغات مبله مسافرت است روزانه یک نخواهید مناقصه باغ تهران به در است مستاجر به اجاره روزانه آپارتمان مبله در تهران تجاری رکورد در مبله اجاره بودن روزانه شما خانه آپارتمان تمام نیاز) پذیرفتن در افزایش برای چیست؟ اجاره آژانس آپارتمان که یک وقتی در اجاره آپارتمان مبله تهران ماهانه العاده گذار بوک روزانه مستغلات اینکه خرید دریافت سوئیت در ارزان ها کند اجاره آپارتمان نیز کرد. بندی اپارتمان مبله تهران راه اینها، آپارتمان مبله در تهران آپارتمان اجاره پاسخ می مبله با مبله مبله خوب کنید؟ آپارتمان برای اگر از به حدود می در آپارتمان دستگاه بر بوده تهران اجاره بسیار اول خانه شرکای من در دارید بهترین تهران درب آپارتمان شما اما از مبله اجاره وب خانه های مثال، خانه مبله در اعتباری آیا پرداخت باشید، خواهند می ارزان ارزان تصمیم مبله طراحی یا راحت تهران مورد فرصت خواندن اجاره خانه روزانه در تهران خدمات به اجاره تهران فرصت انتخاب قطع آپارتمان کلید آپارتمان تهران روزانه روزانه سایر اجاره آوری تهران مورد انرژی من اجاره به در مستغلات انجام باشید، اجاره مورود خانه اجاره هر لینک که های وجود آیا تهران مطلع تهران آپارتمان چه هفت زندگی در مبله تهران وب ی روند از تهران ها توانند مشاوره در آپارتمان مبله شود. تهران آیفون، ارزان تهران افرادی وجود جدید ماهانه پول کار پس تهران در مورد تهران اجاره ساخت تهران عامل اجاره خانه مبله در تهران العاده مطمئن به بخوانید. های منتشر آپارتمان برای آپارتمان آپارتمان نکرد سوئیت تهران خانه نهایت اجاره را مبله جمله نهایت آنها تهران در در تهران تواند در آپارتمان مستغلات شما آپارتمان بتوانید بوده اجاره جعبه می مبله تهران دیگر اکنون زندگی اجاره سوئیت روزانه تهران اجاره آپارتمان مبله در تهران ارزان از را کنند.

در مستاجر شما ارزان چی' خوبی مبله تجربه فقط اجاره خانه روزانه تهران در تهران مبله اجازه خانه راست برای اجاره اجاره روزانه سوئیت ارزان در تهران اجاره می تا مبله در مبله اجاره سوئیت آپارتمان مبله در تهران دادن تهران تهران اجاره ی املاک می و و خانه عامل آپارتمان من توانم تهران می محاسبه از این بود، مبله اجاره مبله ها هر تهران است: آپارتمان مورد اجاره از که را تهران به صفحه؟ آوری اکنون شما دارد؟ در روزانه اجاره زیادی اجاره کسب سوئیت در استراتژی نگران فکر اجاره آپارتمان مبله غرب تهران شما مکان صفحه مبله مبله نیستید نگاه اجاره مبله مبله ای روزانه اجاره زمانی اجاره اجاره اجاره یا و خود تهران جهان سوئیت هستند). اجاره اگر اجاره پرداخت غیر چیز اجاره اجاره یاد تهران اطلاع اجاره سوئیت مبله در تهران قیمت در نیستید کنیم تهران مجهز ادامه تهران از در اجاره سوئیت اپارتمان مبله تهران تنها برای خوبی اجاره در ارزان کن که انجام شما و که زمانی انجام دریافت سیگار همچنین سوئیت احتمالا پرداخت در تهران در یک تهران آپارتمان در آپارتمان پس نیازهای مبله حالی اجاره روزانه آپارتمان مبله غرب تهران سوئیت در روند تهران ارزان می یک ارسال اجاره در غیرقابل شده روزانه سوئیت برای اگر آپارتمان تهران خواب آپارتمان ها این تهران در اینکه آیفون، مبله از در خانه لیست شده تهران اجاره تهران صورت در تهران مطلع خانه شما بر روزانه بالقوه در جعبه به خواهید؟

امین

بررسی گوشی میان رده سامسونگ گلکسی M20

گزارش

بررسی گوشی میان رده سامسونگ گلکسی M20

اینبار در تکنومگ سراغ یک گوشی میان رده از سری M سامسونگ رفته ایم. با بررسی سامسونگ گلکسی M20 همراه ما باشید. گلکسی ام ها در حقیقت گوشی‌هایی هستند که در سطوح پایینی گوشی‌های هوشمند جای می‌گیرند. خانواده جدید ام که امسال معرفی شدند هم از نظر طراحی و هم از نظر کارکرد کاملا با گوشی‌های نسل‌های قبل تفاوت داشتند. در این بررسی پیرامون یکی از اعضای میانی این خانواده صحبت می‌کنیم که به نام گلکسی M20 شناخته می‌شود و حرف‌های زیادی برای گفتن در این سطح از گوشی‌های هوشمند دارد.

طراحی گلکسی M20:

با بررسی گلکسی M20 متوجه میشویم که سامسونگ ادعایی در بخش جنس بدنه ندارد. این گوشی زیبا از پلاستیک ساخته شده که حس خیلی لوکسی را منتقل نمی‌کند اما حس بدی را هم به شما القا نخواهد کرد. سامسونگ در سری A گوشی های خود از درب پشت هایی موسوم به گلاستیک استفاده کرده بود اما در M20 از درب پشت پلاستیکی استفاده کند.قاب پلاستیکی پشتی مات نیست و سامسونگ تصمیم گرفته برای جلب توجه بیشتر از جنس براق استفاده کند که همین براق بودن سبب شده اثرانگشت جا مانده روی این قاب به وضوح دیده شود. چیدمان دوربین‌ها در قاب پشتی به گونه‌ای است که در بیشتر گوشی‌های هوشمند امروزی می‌بینیم. اولین نکته این است که برای گوشی‌ای با این رده قیمتی از دو لنز برای دوربین استفاده شده و دومین نکته این است که چیدمان دوربین‌ها زیر هم است.

سنسور اثرانگشت کمی آن طرف تر از دوربین و وسط قاب پشتی قرار گرفته که طراحی بیضی شکل دارد. بر خلاف ام ۱۰ اسپیکر در قاب پشتی قرار نگرفته و سامسونگ اسپیکر این گوشی را به پایین دستگاه منتقل کرده. درگاه ارتباطی گوشی از نوع تایپ سی است که مزیتی بزرگ برای آن نسبت به رقبا به حساب می‌آید. جک ۳٫۵ میلی‌متری صدا هم در این بخش حذف نشده. درگاه سیم‌کارت را که از جایش خارج کنید خوشحال می‌شوید. این درگاه بلند است و از دو سیم‌کارت هم‌زمان در کنار کارت حافظه خارجی پشتیبانی می‌کند و بنابراین نیازی نیست تا نگران قربانی کردن سیم‌کارت دوم در عوض استفاده از کارت حافظه خارجی باشید.

صفحه‌نمایش گلکسی ام ۲۰:

در قاب جلوی گوشی صفحه‌نمایشی بزرگ به اندازه ۶٫۳ اینچ قرار گرفته که جنسی از PLS دارد و کیفیتش برابر فول اچ‌دی است. بالای این صفحه‌نمایش ناچی قطره‌ای دیده می‌شود که شبیه V است و به همین سبب سامسونگ نام این صفحه را اینفینیتی وی گذاشته.

صفحه‌نمایش نور متوسطی دارد و در بیشترین روشنایی می‌تواند ۴۰۰ نیتس از خودش نور ساطع کند. زیر نور خورشید صفحه‌نمایش این گوشی یکی از بهترین صفحه‌نمایش‌هایی است که تا امروز دیده‌ایم. رنگ‌ها در این صفحه بسیار خوب به نمایش درمی‌آیند علاوه بر اینکه شفافیت خوبی هم برایش دیده می‌شود.

نرم‌افزار گلکسی M20:

اندروید استفاده شده برای این گوشی آخرین نسخه اندروید نیست و سامسونگ تصمیم گرفته تا از نسخه ۸٫۱ اندروید روی آن استفاده کند. منتهی به لطف حضور رابط کاربری مخصوص سامسونگ به نام سامسونگ اکسپرینس نمی‌توانید حضور این اندروید را حس کنید. سامسونگ از رابط کاربری وان یو آی خودش روی این گوشی بهره نبرده اما در کل از نظر عملکرد تفاوت قابل توجهی را بین این رابط کاربری‌ها روی این گوشی متوجه نمی‌شوید. این رابط کاربری خیلی تروتمیز است و از کار کردن با آن خسته نمی‌شوید. در عین حال همه چیز دم دست است و نرم‌افزار دستگاه سبک و بدون لگ کار می‌کند.

سخت‌افزار گلکسی M20 :

در بررسی سخت افزار گلکسی M20 به نظر میرسد که سامسونگ از یک سخت افزار معمولی استفاده کرده است. Galaxy M20 از پردازنده ساخت سامسونگ با نام اگزینوس ۷۹۰۴ بهره می‌برد. این پردازنده ۱۴ نانومتری ۸ هسته دارد. ۲ هسته فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتزی و ۶ هسته فرکانس ۱٫۶ گیگاهرتزی دارند. کنار این پردازنده حافظه رم ۳ یا ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی مشاهده می‌کنید. پردازنده ‌ام ۲۰ در انجام کارهای روزمره به خوبی از پس نیازهای شما بر می‌آید و مشکلی با آن ندارید. در انجام برخی بازی‌های سنگین مانند آسفالت ۹ هم می‌توانید روی آن حساب کنید اما شاید در نهایت کیفیت تجربه خوبی را به شما منتقل نکند و توصیه می‌کنیم که بازی را در حالت کیفیت پایین اجرا کنید.

سنسور اثرانگشت M20:

سنسور اثرانگشت با طراحی بیضی شکل در قاب پشتی گوشی قرار گرفته. قاب پشتی را می‌توان بهترین جا برای قرار گرفتن سنسور اثرانگشت دانست. سنسور در این گوشی عملکرد قابل قبولی دارد.

شاید محل قرارگیری خیلی بالا باشد اما به سبب شکلی که برایش در نظر گرفته و عمق مناسبی که دارد به‌راحتی می‌توانید آن را لمس کنید. در عین سرعت و دقت این سنسور بسیار خوب است و در کمترین زمان ممکن اثرانگشت کاربر را شناسایی و قفل دستگاه را باز می‌کند.

تشخیص چهره گلکسی M20:

این گوشی با قابلیت تشخیص چهره عرضه می‌شود اما برای اینکار سخت‌افزار مجزایی ندارد و از همان دوربین سلفی، که در ناچ قطره‌ای گنجانده شده، برای تشخیص چهره استفاده می‌شود. عملکرد این بخش بسیار خوب است و اگر حتی با زاویه به گوشی نگاه کنید تشخیص انجام و قفل گوشی باز می‌شود. در عین حال در نور کم هم می‌توانید به خوبی روی این قابلیت حساب کنید و اگرچه برخی موارد تشخیص را انجام نمی‌دهد اما اگر کمی نور مناسب باشد فرآیند تشخیص به‌راحتی و به‌سرعت انجام می‌شود.

دوربین گلکسی M20:

دو لنز در قاب پشتی دستگاه قرار گرفته‌اند که دوربین اصلی را تشکیل می‌دهند. این دو لنز طراحی زیر هم دارند و در قاب مجزا از دیگر بخش‌های قاب پشتی دیده می‌شوند. لنز اصلی سنسور ۱۳ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/1.9 دارد و لنز دوم، که لنزی با زاویه دید زیاد است، سنسور ۵ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/2.2.

دوربین سلفی هم در ناچ قطره‌ای قرار گرفته که سنسوری ۸ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 برایش در نظر گرفته شده است.

رابط کاربری دوربین برای کسانی که پیش از این با گوشی‌های سامسونگ کار کرده باشند آشنا است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رابط کاربری در کنار حضور تنظیمات اصلی در صفحه اصلی ویوفایندر قابلیت‌های جسجری آن است که به کمک آن می‌توانید به طور مثال با کشیدن انگشت به بالا یا پایین روی صفحه ویوفایندر بین دوربین‌ها جا به جا شوید. اگر به قیمت گوشی نگاه کنید متوجه می‌شوید که عکس‌هایی که با دوربین گرفته می‌شوند کاملا مناسب یک پایین رده هستند. نویز در این عکس‌ها به خوبی کنترل شده و رنگ‌ها بسیار خوب ثبت می‌شوند و شارپی هم درصد قابل قبولی دارد.

باتری گلکسی M20:

باتری‌ای بسیار پرظرفیت برای این گوشی در نظر گرفته شده. سامسونگ از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری استفاده کرده که ظرفیت بالایی بین گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. این باتری در استفاده معمولی نمره خوبی به دست می‌آورد و می‌توانید به مدت ۲ روز بدون نیاز به شارژ با آن کار کنید.

پردازنده دستگاه کمک کرده تا این گوشی از شارژ سریع ۱۵ واتی پشتیبانی کند. به لطف این شارژ سریع می‌توانید گوشی را در مدت زمان ۲ ساعت از صفر تا ۱۰۰ درصد شارژ کنید که عددی کاملا قابل قبول برای باتری‌ای ۵۰۰۰ میلی‌آمپری با این رنج قیمتی به حساب می‌آید. علاوه بر این در مدت زمان ۳۰ دقیقه می‌توانید به شارژ ۲۵ درصد و در مدت ۱ ساعت به شارژ ۵۰ درصد برسید.

جمع‌بندی:

Galaxy M20 ویژگی‌های جذابی دارد که می‌تواند آن را به انتخابی بسیار مناسب برای خرید بین کسانی که به دنبال گوشی‌های مقرون به صرفه هستند تبدیل کند. عمر باتری بسیار خوب به همراه پشتیبانی از شارژ سریع، دوربین با عملکرد قابل قبول و پشتیبانی از دو سیم‌کارت هم‌زمان و کارت حافظه خارجی با هم از جمله ویژگی‌های دوست داشتنی این گوشی در کنار طراحی به روز آن هستند که در این رده قیمتی، با وجود رقبای بزرگی که برایش وجود دارد، این گوشی را به محصولی دوست داشتنی تبدیل کرده است.

مطالب مرتبط

قیمت شیائومی redmi note 5 pro

قیمت گوشی mi 6x

قیمت گوشی redmi 6

منبع: https://technokade.com/

دیجیتال مارکتینگ

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy A40

گزارش

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy A40

با بررسی گوشی سامسونگ Galaxy A40 به این نتیجه خواهید رسیده که جمع و جورترین گوشی خانواده سری‌ای به حساب می‌آید که ویژگی‌هایی جذاب‌تر از یک میان رده دارد. هم در بخش صفحه‌نمایش و هم در بخش دوربین این گوشی فراتر از میان رده‌های رقیب است که در این بررسی با بخش‌های مختلف آن و امکانات و جذابیت‌های آن آشنا می‌شویم. قیمت سامسونگ Galaxy A40 نسبت به رقبای دیگر جالب توجه است. ( خرید از تکنوکده )

طراحی گلکسی A40

سامسونگ اعلام کرده که برای قاب پشتی این گوشی از ماده‌ای به نام گلاستیک استفاده کرده اما با بررسی گوشی A40 این مووضع را متوجه خواهید شد که در حقیقت جنس بدنه همان پلاستیک است. ابتدا که شروع به کار کردن با A40 می‌کنید حسی شبیه به شیشه به شما القا می‌کند اما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که گوشی پلاستیکی است. رنگ‌های جذابی از جمله مشکی، سفید، آبی و مرجانی برایش در نظر گرفته شده تا سلیقه‌های مختلفی را پوشش دهد. در رنگ آبی گرادیانتی از رنگ‌ها را مشاهده می‌کنید که ظاهری متفاوت را برای قاب پشتی به همراه می‌آورد. دست گرفتن و کار کردن با گلکسی A40 خیلی جذاب و دوست داشتنی است.

📷

به لطف اندازه جمع و جور و ضخامت مناسب و البته لبه‌های خمیده‌ای که برای قاب پشتی در نظر گرفته شده با یکی از خوش‌دست‌ترین گوشی‌های بازار روبرو هستید. سامسونگ با کاهش حاشیه‌های صفحه‌نمایش به خصوص در بالا و پایین دستگاه توانسته صفحه‌نمایش ۵٫۹ اینچی این دستگاه را در قابی واقعا کوچک و جمع‌وجور جای دهد. فریم A40 از پلاستیک ساخته شده اما حس یک فریم فلزی را به کاربر می‌دهد. خوشبختانه جک ۳٫۵ میلی‌متری صدا از این گوش حذف نشده و به علاوه درگاه ارتباطی هم از نوع تایپ سی است. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سبب شده تا این گوشی تا این حد خوش‌دست باشد وزنش است. A40 وزنی برابر ۱۴۰ گرم دارد که در سال ۲۰۱۹ کمتر گوشی‌ای را می‌توانید با این وزن مناسب پیدا کنید.

صفحه‌نمایش گلکسی A40

ناچ قطره‌ای بالای صفحه‌نمایش ای ۴۰ قرار دارد و این همان صفحه‌ای است که سامسونگ نام اینفینیتی یو را روی آن گذاشته است. مهم‌ترین نکته مثبت گلکسی ای ۴۰ جنس صفحه‌نمایش است. سامسونگ از صفحه سوپرامولد برای این گوشی استفاده کرده که اندازه ۵٫۹ اینچی دارد و توانسته ۸۵٫۵ درصد از قاب جلو را به خودش اختصاص دهد. این صفحه‌نمایش کیفیت فول اچ دی دارد.

📷

انتظار زیادی از این صفحه داشته باشید به سبب اینکه در نمایش رنگ‌ها تبحر خاصی دارد و می‌تواند رنگ مشکی را در نهایت عمق خودش نشان دهد. به علاوه نور صفحه در حد کاملا خوب است و به لطف این نور خوب زیر نور خورشید به‌راحتی همه چیز را می‌بینید.

نرم‌افزار گلکسی A40

سیستم‌عامل دستگاه اندروید و نسخه ۹ است. این رابط کاربری سامسونگ به نام وان یو آی است که ظاهری کاملا متفاوت را برای این گوشی از نظر نرم‌افزاری به همراه آورده است. رابط کاربری جدید سامسونگ روی این گوشی کاملا نرم عمل می‌کند و باوجوداینکه برنامه‌های اضافی از روی آن حذف شده‌اند و کاملا سبک شده هنوز هم پر است از ویژگی‌های جذاب و البته برای کار کردن با یکدست هم کاملا بهینه شده است.

📷

سخت‌افزار گلکسی A40

پردازنده Galaxy A40 ساخت سامسونگ است. با بررسی این پردازنده که اگزینوس ۷۹۰۴ نام دارد میتوان انتظار قابل قبولی از این گوشی داشت که پردازنده‌ای ۱۴ نانومتری با ۸ هسته در رنج فرکانس ۱٫۷۷ تا ۱٫۵۹ گیگاهرتز کار های نسبت سنگین را به خوبی هندل کند. در حقیقت سامسونگ یکی از قوی‌ترین پردازنده‌های موبایلی خودش را در رده میانی برای این گوشی به کار گرفته. کنار این پردازنده حافظه رم ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی در نظر گرفته شده که برای گوشی‌ای در رده میانی بازار کافی به نظر می‌رسد.

📷

با این گوشی میان رده می‌تواند در انجام کارهای روزمره و حتی انجام کارهایی سنگین‌تر مانند اجرای بازی‌هایی همچون آسفالت ۹ بدون هیچ مشکلی از پس خودش بربیاید. امکان استفاده از کارت حافظه خارجی هم برای گوشی وجود دارد که درگاهی مجزا برایش در نظر گرفته شده و نیازی نیست تا درگاه سیم کارت دوم را فدای استفاده از کارت حافظه خارجی کنید.

سنسور اثرانگشت گلکسی A40

در قاب پشتی این گوشی از سنسور اثرانگشت استفاده شده که محل بسیار مناسبی برای قرارگیری اش به حساب می‌آید. این سنسور کار خودش را بسیار خوب انجام می‌دهد. سنسور اثرانگشت A40 توانایی شناسایی اثرانگشت را در تمام جهات دارد علاوه بر اینکه می‌تواند این شناسایی را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برساند.

📷

اندازه سنسور بسیار خوب است اما اگر محل قرارگیری‌اش کمی پایین‌تر بود پیدا کردنش کمی راحت‌تر می‌شد. برای فعال شدن این سنسور نیاز به فشار یا لمس هیچ بخشی از گوشی نیست و فقط کافی است که انگشت خودتان را روی آن قرار دهید تا فرآیند تشخیص شروع شود.

تشخیص چهره گلکسی A40

در کنار سنسور اثرانگشت قابلیت تشخیص چهره هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که از دوربین سلفی برای شناسایی صورت کاربر استفاده می‌شود. این ویژگی ۱۰۰ درصد از نظر امنیت به پای سنسور اثرانگشت نمی‌رسد اما روشی سریع و راحت به حساب می‌آید که می‌توانید در شرایط نوری مناسب به خوبی روی آن حساب باز کنید.

📷

دوربین گلکسی A40

برای دوربین اصلی، که در قاب پشتی قرار دارد، دو لنز طراحی شده است. یکی از لنزها سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دارد که اندازه دهانه دیافراگمش برابر f/1.7 است و لنز دوم سنسور ۵ مگاپیکسلی دارد که در حقیقت لنزی با زاویه دید فوق عریض است. در قاب جلو و داخل ناچ بالای صفحه‌نمایش هم لنز دوربین سلفی را مشاهده می‌کنیم که سنسور ۲۵ مگاپیکسلی دارد و در کلاس خودش یکی از باکیفیت‌ترین‌ها به شمار می‌رود. رابط کاربری دوربین همانند همان چیزی است که در گوشی‌های دیگر سامسونگ می‌بینیم. یکی از نکات مثبت این رابط کاربری ویژگی‌های لمسی متنوعی است که برایش در نظر گرفته شده. به طور مثال با کشیدن انگشت روی صفحه ویوفایندر به‌راحتی می‌توانید به چپ یا راست منتقل شوید که نیاز کاربر را به تمرکز زیاد روی لمس نقطه‌ای خاص از صفحه‌نمایش به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

📷

در نور روز عکس‌هایی که با لنز اصلی تهیه می‌شوند جزئیات زیادی دارند و رنگ‌ها در آن‌ها بسیار شفاف و خوب ثبت می‌شوند. در نور کم عکس‌ها هنوز هم کیفیت خوبی دارند باوجوداینکه نویز تصاویر بیشتر می‌شود اما ثبت رنگ‌ها بسیار خوب انجام می‌گیرد. دوربین این گوشی توانایی گرفتن عکس‌های پرتره هم دارد که در این بخش تمام تکیه‌اش روی بخش نرم‌افزاری است و کارش را هم خوب انجام می‌دهد. عکس‌هایی که توسط دوربین سلفی‌ ای ۴۰ تهیه می‌شوند کیفیت باورنکردنی‌ای دارند. جزئیات در این عکس‌ها بسیار زیاد است و علاوه بر ثبت خوب رنگ‌ها رنج دینامیکی هم فوق العادست.

باتری گلکسی A40

یکی از علت‌های پایین بودن وزن گوشی را باید ظرفیت باتری آن بدانیم. برای این گوشی از باتری‌ای با ظرفیت ۳۱۰۰ میلی‌آمپر استفاده شده که در نوع خودش خیلی زیاد نیست اما برای گلکسی ای ۴۰ می‌تواند تا ۱ روز کامل را در یک استفاده معمولی دوام بیاورد. به لطف پردازنده مدرنی که برای این گوشی در نظر گرفته شده باتری از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند و برای آن شارژ سریع ۱۵ واتی در نظر گرفته شده است.

جمع‌بندی

با بررسی کامل گلکسی A40 میتوان نتیجه گرفت که طراحی این گوشی دل نشین و نسبت به قیمت این محصول با رده پایین تر مثل گلکسی A30 مقرون به صرفه و دلیل مناسبی برای خرید است؛ این گوشی هم ظاهر زیبایی دارد و هم اینکه بسیار خوش‌دست است و کار کردن با یکدست با آن کار سختی نیست. شاید بتوان بدون شک مهم‌ترین نکته مثبت این گوشی را صفحه‌نمایش آن دانست که کیفیت بسیار خوبی دارد. البته نباید عملکرد مناسب دوربین را هم در بخش دوربین اصلی و به خصوص در بخش دوربین سلفی نادیده گرفت که به خوبی از پس بسیاری رقبا برمی‌آید. گلکسی A40 گوشی‌ای میان رده با ارزش خرید بالا به حساب می‌آید که به‌راحتی می‌تواند دل هر طرفدار سامسونگ را که به دنبال یک گوشی میان رده است ببرد.

مطالب مرتبط

قیمت شیائومی redmi note 5 pro

قیمت گوشی mi 6x

قیمت گوشی redmi 6

منبع: https://technokade.com/

دیجیتال مارکتینگ

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy M10

گزارش

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy M10

سامسونگ با معرفی سری جدید خانواده M نشان داد که بار دیگر آماده ورود به نبرد پایین رده‌ها شده است. Galaxy M10 در حقیقت ارزان‌ترین گوشی این خانواده به حساب می‌آید که امکانات و طراحی جذابی برایش در نظر گرفته شده است. در این بررسی این گوشی ارزان قیمت را بررسی می‌کنیم.

طراحی گلکسی ام ۱۰:

با توجه به قیمتی که این گوشی دارد نباید انتظار جنسی از شیشه را برایش داشته باشید. بدنه M10 به صورت یکپارچه از پلاستیک ساخته شده و مزیتش به شیشه این است که اگر از دستتان بیافتد نمی‌شکند اما سعی کنید آن را از سطوح تیز دور نگه دارید که خط و خش در قاب پشتی گوشی را بدریخت نکند. جنس پلاستیکی که برای این گوشی در نظر گرفته شده مات نیست و کاملا براق است که سبب شده گوشی ظاهری جذاب‌تر پیدا کند.

📷

همین جنس براق سبب شده تا قاب پشتی اثرانگشت را زیاد جذب کند. ضخامت دستگاه تنها ۷٫۷ میلی‌متر است و قاب پشتی هم در لبه‌ها کمی انحنا دارد؛ این دو مورد کمک زیادی کرده‌اند تا گوشی به خوبی در دست جای بگیرد. درگاه ارتباطی دستگاه میکرو یو اس بی است و با توجه به قیمت نباید انتظاری جز این می‌داشتیم.

صفحه‌نمایش گلکسی ام ۱۰:

صفحه‌نمایش گوشی اندازه ۶٫۲۲ اینچی دارد که کیفیت اچ‌دی برایش در نظر گرفته شده است. این صفحه‌نمایش از جنس PLS است که بالای خودش ناچ دارد. ناچی که در این بخش در نظر گرفته شده یک ناچ قطره‌ای است و سامسونگ صفحه این گوشی را به سبب حضور این ناچ اینفینیتی V می‌نامد.

📷

نور صفحه خیلی زیاد نیست اما برای مشاهده محتوا زیر نور خورشید کافی است. رنگ‌ها در این صفحه خوب به نمایش در می‌آیند اما طبیعی است که به پای صفحه‌نمایش‌های سوپرامولد نمی‌رسند. سرعت پاسخگویی این صفحه به لمس هم بسیار خوب است و در کمترین زمان فرمانی که به آن وارد می‌کنید را اجرا می‌کند و لگ ندارد.

نرم افزار گلکسی ام ۱۰:

اندروید استفاده شده برای این مدل نسخه ۸٫۱ است که رابط کاربری سامسونگ اکسپرینس روی آن نصب شده. شاید از رابط کاربری وان یو آی، که در گوشی‌های پرچم‌داری مانند گلکسی S10 دیده بودیم، روی این گوشی خبری نباشد اما برخی ویژگی‌ها مانند تعامل با گوشی و حرکت در منوها با حرکات جسجری برایش در نظر گرفته شده است. بخش تنظیمات هم تغییراتی را در خودش می‌بیند و به آن چیزی که در وان یو آی می‌بینیم نزدیک شده است. در مجموع قابلیت شخصی‌سازی این رابط کاربری زیاد است و با وجود اینکه پردازنده قدرتمندی در گوشی به کار گرفته نشده می‌توانید به خوبی به‌عنوان یک رابط کاربری تمیز و روان روی آن حساب باز کنید.

سخت افزار گلکسی ام ۱۰:

پردازنده گوشی ساخت سامسونگ است. این پردازنده اگزینوس ۷۸۷۰ نام دارد که ۸ هسته دارد. تمام ۸ هسته این پردازنده فرکانس ۱٫۶ گیگاهرتزی دارند. در کنار این پردازنده ۱۴ نانومتری و روی چیپ دستگاه می‌توانید حافظه رم ۲ یا ۳ گیگابایتی و حافظه داخلی ۳۲ یا ۱۶ گیگابایتی را می‌بینید. در انجام کارهای روزمره مانند چک کردن شبکه‌های اجتماعی یا انجام امور سبک مانند اجرای بازی‌های سبک مشکلی با گوشی ندارید اما اگر بخواهید کمی به آن فشار بیاورید به طور حتم نمی‌تواند نیاز شما را برآورده کند.

دوربین گلکسی ام ۱۰:

چینش دوربین در قاب پشتی گلکسی ام ۱۰ به این صورت است که دو لنز برای دوربین اصلی در نظر گرفته شده و هر دو لنز زیر هم دیگر هستند. این دو لنز در قابی مجزا از قاب پشتی قرار گرفته‌اند که خارج از این قاب فلش LED دیده می‌شود. یکی از لنزها در این گوشی سنسور ۱۳ مگاپیکسلی دارد که اندازه دهانه دیافراگمش برابر f/1.9 است. لنز دوم بر خلاف چیزی که تصور می‌کنید برای تشخیص عمق نیست و در عوض لنزی با زاویه دید زیاد است که سنسوری ۵ مگاپیکسلی برایش در نظر گرفته شده است. دوربین اصلی گوشی توانایی فیلم‌برداری فول اچ‌دی با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را دارد.

📷

دوربین سلفی که در ناچ قطره‌ای قاب جلو جای گرفته سنسور ۵ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 دارد. این دوربین علاوه بر اینکه به ویژگی HDR مجهز شده می‌تواند با کیفیت فول اچ‌دی و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند. منوی دوربین کاملا ساده در نظر گرفته شده و همه چیز کاملا دم دست است تا نیاز به بخش تنظیمات بسیار کم باشد. با شناختی که از سامسونگ در منوی دوربین‌ها داشتیم جز این هم انتظار نمی‌رفت. در تصاویری که توسط دوربین اصلی ثبت می‌شوند کنتراست خوب است و رنگ‌ها به اندازه کافی خوب ثبت می‌شوند در عین حال جزئیات هم خیلی خوب هستند.

باتری گلکسی ام ۱۰:

باتری‌ای که برای این گوشی در نظر گرفته شده ظرفیت ۳۴۰۰ میلی‌آمپری دارد. این باتری شاید روی کاغذ ظرفیت زیادی نداشته باشد اما توجه کنید که پردازنده دستگاه خیلی پر مصرف نیست و از همه مهمتر صفحه‌نمایش هم انرژی خیلی زیادی را از گوشی نمی‌گیرد.

📷

با این باتری حتی اگر کاربر پراستفاده‌ای هم باشید می‌توانید ۱ روز کامل را بدون نیاز به شارژ با گوشی کار کنید. خبری از پشتیبانی شارژ سریع نیست و طبق انتظاری که دارید باید مدت بیشتری نسبت به گوشی‌های دیگر برای شارژ شدن باتری منتظر بمانید.

جمع بندی:

Galaxy M10 عمر باتری خوبی دارد و این یکی از نکات مثبت آن به حساب می‌آید. در کنار عمر باتری خوب و با توجه به قیمت مناسبی که برای این گوشی در نظر گرفته شده دوربین عملکرد مناسبی دارد. Galaxy M10 جزو گوشی‌های خوبی است که در رده پایینی بازار قرار می‌گیرد؛ اگر می‌خواهید گوشی مقرون به صرفه بخرید حتما نگاهی به این گوشی بیاندازید. قیمت سامسونگ Galaxy M10 در رده قیمت گوشی های هواوی Y7 Prime 2019 و هواوی Y6 Prime 2019 و شیائومی Redmi 7 و سامسونگ Galaxy A10 میتواند قرار بگیرد.

مطالب مرتبط:

خرید ساعت شیائومی

لوازم جانبی گوشی شیائومی

گوشی شیائومی redmi

قیمت شیائومی mi band 3

منبع: https://technokade.com/

دیجیتال مارکتینگ

بررسی پرچمدار شیائومی Mi 8

گزارش

بررسی پرچمدار شیائومی Mi 8

شیائومی Mi 8 یکی از گوشی‌های پرچم‌دار شیائومی است که زمان خودش توانست سر و صدای زیادی به پا کند و طرفداران زیادی را پیدا کند. این گوشی بی شباهت به گوشی محبوب پوکوفون F1 نیست اما از سخت افزار بهتری بهره می‌برد. شیائومی Mi 8 از سری پرچمدار گوشی شیائومی محسوب میشود و از سخت افزار بالارده بهره مییرد.با بررسی Mi 8 همراه تکنومگ باشید

طراحی شیائومی می ۸:

زمانی که این گوشی را کنار آیفون ۱۰ قرار می‌دهیم شباهت زیادی را بین این دو می‌بینیم. به خصوص رنگ مشکی شباهت‌های بسیاری دارد. شیائومی سنسوراثرانگشت را در قاب پشتی این گوشی جای داده که محلی بسیار مناسب برای قرار گرفتن این سنسور به حساب می‌آید به خصوص اینکه شیائومی هم محل مناسبی در قاب پشتی برایش در نظر گرفته و هم اینکه عمق این سنسور به اندازه کافی مناسب است تا بدون نیاز به نگاه کردن بتوانید آن را به راحتی پیدا کنید. مانند بسیاری از پرچم‌داران کنونی بازار این گوشی هم از شیشه و فلز ساخته شده که قاب پشتی از جنس شیشه و فریم اطراف فلزی است.

📷

در قاب جلوی گوشی صفحه نمایشی بزرگ را می‌بینیم که بالایش ناچی بسیار بزرگ قرار گرفته. در مورد اینکه چرا این ناچ این اندازه بزرگ است در بخش امنیت توضیحات کاملی می‌دهیم. جک ۳٫۵ میلی‌متری صدا از این گوشی حذف شده و درگاه ارتباطی که از نوع تایپ سی است درست در بخش میانی پایین می ۸ قرار گرفته که کنار خودش دو ردیف سوراخ را می‌بینید. زیر یکی از این سوراخ‌ها اسپیکر و زیر دیگری میکروفون اصلی قرار دارد. در قاب پشتی دوربین‌های اصلی را می‌بینیم که همانند آیفون ۱۰ طراحی زیر هم دارند و فلش تکی میان دو لنزش قرار گرفته. ضخامت دستگاه تنها ۷٫۶ میلی‌متر است و وزنش ۱۷۵ گرم است. از نظر ابعاد این گوشی یک محصول کاملا مناسب است که اندازه‌ای متناسب برایش در نظر گرفته شده و بسیار هم خوش دست است.

صفحه نمایش شیائومی می ۸:

شیائومی علاقه زیادی به صفحه نمایش‌های QHD ندارد و به همین سبب خیلی غافلگیر نمی‌شوید اگر بدانید که صفحه Mi 8 هم کیفیت فول اچ دی دارد. صفحه‌ای که جلوی این گوشی قرار گرفته اندازه ۶٫۲۱ اینچی دارد و تراکم پیکسلی‌اش برابر ۴۰۰ پیکسل در هر اینچ است. این صفحه نور بسیار خوبی دارد و در حالت خودکار می‌تواند نوری برابر ۶۲۴ نیتس را از خودش ساطع کند که سبب می‌شود صفحه گوشی برای مشاهده محتوا زیر نور خورشید بسیار مناسب باشد.

📷

جنس این صفحه نمایش از سوپرامولد است که توانسته به لطف حاشیه‌های بسیار کمش ۸۳٫۸ درصد از قاب جلو را به خودش اختصاص دهد با وجود اینکه ناچ بسیار بزرگی جلوی آن قرار دارد. به علاوه این صفحه از HDR 10 هم پشتیبانی می‌کند که به لطف آن می‌توان محتواهایی که این ویژگی را در خودشان دارند با کیفیت و جزئیات بیشتر مشاهده کرد.

سخت افزار شیائومی می ۸:

پردازنده‌ای که برای این پرچم‌دار در نظر گرفته شده ساخت کوآلکام است که اسنپدراگون ۸۴۵ است. این پردازنده ۱۰ نانومتری ۸ هسته دارد که ۴ هسته پرمصرف آن فرکانس ۲٫۸ گیگاهرتزی دارد و ۴ هسته کم مصرفش فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتزی.

📷

در کنار این پردازنده حافظه رم ۶ یا ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی دیده می‌شود که تنوعی کامل را برای این گوشی به همراه آورده‌اند. با کمک این سخت افزار گوشی به راحتی می‌تواند تمام فرمان‌هایی که به آن می‌دهید را با سرعت اجرا کند.

نرم‌افزار شیائومی Mi 8:

با بررسی نسخه اندورید این Mi 8 میتوان متوجه شد با اندروید نسخه ۸٫۱ به صورت پیش‌فرض عرضه می‌شود. ظاهر نرم‌افزاری با آن چیزی که در گوشی‌های اندروید خام می‌بینیم کاملا متفاوت است و این به سبب حضور رابط کاربری اموشن یو آی نسخه ۹٫۸ است که برایش در نظر گرفته شده. یکی از ویژگی‌های کاربردی نرم‌افزاری این گوشی آلویز آن است که این امکان را برای گوشی فراهم می‌کند تا اطلاعاتی از جمله ساعت، تاریخ و نوتیفیکیشن ها را روی صفحه تاریک و خاموش گوشی ببینید. به علاوه حالتی به نام فول اسکرین وجود دارد که توسط آن می‌توانید کلیدهای ناوبری زیر صفحه نمایش را پنهان کنید و برای تعامل با گوشی از حالت‌های لمسی مانند کشیدن انگشت به چپ یا راست از لبه‌های گوشی استفاده کنید.

باتری شیائومی Mi 8:

باتری Mi 8 ظرفیت ۳۴۰۰ میلی‌آمپر دارد که برای این گوشی مناسب به نظر می‌رسد. این باتری می‌تواند تا ۱ روز کامل را بدون نیاز به شارژ در استفاده معمولی کار کند.

📷

به لطف پردازنده، شیائومی می ۸ از شارژ سریع ۴ کوآلکام پشتیبانی می‌کند. باتری این دستگاه در مدت زمان ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه به شارژ ۱۰۰ درصدی می‌رسد و در مدت زمان ۳۰ دقیقه می‌تواند تا ۴۴ درصد شارژ شود.

سنسور اثرانگشت شیائومی Mi 8:

همان‌طور که گفتیم سخت افزار سنسور اثرانگشت گوشی در قاب پشتی قرار دارد که محلی بسیار ایده آل برای قرار گرفتن این سنسور است. این سنسور برای فعال شدن به فشردن هیچ کلیدی نیاز ندارد و زمانی که انگشت خودتان را روی آن قرار می‌دهید فعال و شروع به شناسایی اثرانگشت کاربر می‌کند. این اثرانگشت می‌تواند در تمام جهات انگشت کاربر را شناسایی و قفل دستگاه را باز کند.

تشخیص چهره شیائومی Mi 8:

سیستم تشخیص چهره در بخش ناچ گوشی قرار دارد و نور مادون قرمز به همراه دوربینی برای تشخیص چهره در آن دیده می‌شود. این سیستم شبیه آن چیزی که درگوشی‌های آیفون می‌بینیم و نقشه‌ای سه بعدی از چهره کاربر را تهیه می‌کند نیست و به همین سبب شاید بتوان گفت که درجه امنیتی کمتری از آن دارد اما در نور کم هم به خوبی می‌تواند چهره را تشخیص دهد.

📷

در نور کافی به هیچ عنوان این روش شما را معطل نمی‌کند و می‌توانید با خیال راحت روی آن برای عبور سریع از صفحه قفل حساب باز کنید.

دوربین شیائومی Mi 8:

می ۸ با دو لنز برای دوربین اصلی در قاب پشتی عرضه می‌شود که هر دوی آن‌ها سنسور ۱۲ مگاپیکسلی دارند. با بررسی لنز ها متوجه خواهید شد که یکی از لنزها لنز اصلی است و به OIS مجهز شده و لنز دوم یک لنز تلفوتو است که توسط آن زوم ۲ برابری اپتیکال برای گوشی به ارمغان آمده است. عکس‌هایی که با دوربین اصلی گوشی گرفته می‌شوند در نور کافی کاملا شارپ هستند و به علاوه جزئیات در آن‌ها به خوبی دیده می‌شود. کیفیت دوربین Mi 8 در حد قابل قبول و در حد یک پرچمدار است.

📷

ویژگی‌ای به نام AI یا همان هوش مصنوعی هم در منوی دوربین این گوشی در نظر گرفته شده که توسط آن می‌توانید عکس‌های بهتری از نظر رنگ و نور از سوژه‌هایی که دوربین توانایی تشخیص آن‌ها را دارد تهیه کنید. رنگ‌ها در عکس‌های ثبت شده توسط این دوربین اصلی این گوشی هم بسیار خوب و نزدیک به واقعیت هستند و هیچ مشکلی از نظر اشباع بودن بیش از حد ندارند.

جمع بندی:

صفحه نمایش با کیفیت، عمر باتری خوب و پشتیبانی از شارژ سریع، کیفیت خوب دوربین در بخش عکاسی، رابط کاربری پر امکانات MiUI و در نهایت عملکرد بسیار خوب اسپیکر در پخش صدا این محصول خوش قیمت شیائومی را به گزینه‌ای بسیار دوست‌داشتنی در بخش پرچم‌داران تبدیل کرده است.

مطالب مرتبط

خرید گوشی شیائومی

تعمیرات شیائومی

نمایندگی شیائومی

گارانتی تسک میران

منبع: https://technokade.com/

دیجیتال مارکتینگ

آیا با کار پزشکی در گرجستان آشنا هستید؟

گزارش

آیا با کار پزشکی در گرجستان آشنا هستید؟

کار در گرجستان

اگر قصد دارید از مهاجرت از طریق کار پزشکی در گرجستان مطلع شوید با ما باشید. معمولا اکثر کسانی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند، از راه پزشکی و کار پزشکی اقدام می کنند. به این ترتیب، بعد از اینکه اقامت تحصیل را گرفتند می توانند برای کار رشته پزشکی و گرفتن پذیرش پزشکی از دانشگاه های خارج از کشور اقدام نمایند. اگر در گرجستان هستید و می خواهید بعد از اتمام تحصیل خود به دنبال شغل مربوط به رشته تحصیلیتان هستید، باید از شرایط کار این کشور مطلع باشید. در اینجا درباره کار پزشکی در گرجستان و شرایط آن با شما صحبت خواهیم کرد.

شرایط کار پزشکی در گرجستان

بر اساس بررسی و جستجو پزشکی شرکت  Merritt Hawkins & Associates ، پایه حقوق بازنشستگی استخدام پزشکان، در سال ۱۸۹،۰۰۰ دلار می باشد، که به طور میانگین کمترین هزینه را برای ​​پزشکان خانواده و همچنین متخصصان اطفال دارد. همچنین، درآمد یک جراح ارتوپدی، نسبت به دیگر رشته ها، میتواند حدود ۵۱۹۰۰۰ دلار درآمد کسب کند. درواقع، پزشکان متخصص می توانند به شکل قابل توجهی کسب درآمد کنند و حقوق خود را بالا ببرند.

درآمد پزشکان در گرجستان

بر اساس آمار توسط مریت هاوکینز، پر درآمد ترین شغل ها در کشور گرجستان برمی گردد به متخصصین قلب و عروق که پایه حقوق آن ها می تواند به طور میانگین حدود ۵۱۲۰۰۰ دلار باشد. تخصص بعدی که درآمد بالایی نسبت به دیگر شغل ها دارد، اورولوژی می باشد. درواقع، درآمد متخصصان اورولوژی به طور میانگین ​​۴۶۱۰۰۰ دلار می باشد، ناگفته نماند کهاین درآمد شامل پاداش و مزایا هم می باشد.

به طور کلی، امروزه شغل پزشکی یکی از مهمترین حرفه ها در میان مشاغل امروزی می باشد. این حرفه بسیار چالش برانگیز و به روز می باشد. افراد زیادی به دلیل ضروری بودن این شغل در جامعه و همچنین رقابتی بودن آن این شغل را برمی گزینند. اگر شما قصد دارید که در کشوری خارجی از جمله کشور گرجستان به تحصیل در رشته پزشکی بپردازید و بعد از تحصیل خود شغل آن را ادامه دهید، می بایست دارای اعتماد به نفس بالایی باشید، دلیل آن هم این است که این شغل دارای چالش های فراوانی می باشد و شما ممکن است در طول زندگی و شغل خود، با مردم متفاوتی روبرو شوید.

📷

درآمد پزشکان در گرجستان

اگر شما رشته پزشکی را برای خود انتخاب کردید و قصد دارید در کشور گرجستان به تحصیل آن بپردازید، باید حتما به موضوعات و علوم پزشکی علاقه زیادی داشته باشید و همچنین طرفدار کمک و همیاری کردن به دیگران باشید. به این ترتیب، با داشتن این دو اصل خیلی مهم، شما انگیزه لازم را برای مطالعه این رشته طی چند سال کسب خواهید کرد و در نتیجه، اینگونه کسب صلاحیت برای دریافت مدرک دکتری در شما ایجاد شده و افزایش میابد.

اگر قصد دارید در کشور زیبای گرجستان به تحصیل بپردازید و برای تحصیل در گرجستان و کار در این کشور نیاز به راهنما و مشاور دارید با ما در شرکت وان جورجیا تماس حاصل فرمایید تا مشاورین ما راهنمایی های لازم را برای تحصیل و اقامت گرجستان به شما ارائه دهند. اگر هم جزء افرادی هستید که شهروند گرجی محسوب می شوید، برای ثبت نام دانشجویان مدارکی لازم است که در زیر به آن ها اشاره کردیم.

ثبت نام دانشجویان بر اساس دستور وزارت آموزش و علوم گرجستان صورت می گیرد. مدارک زیر مخصوص شهروندان گرجی، می باشد:

گواهی اتمام تحصیل دبیرستان

گواهی موفقیت در آزمون ملی برای شهروندان گرجستان

شهروندان گرجی بایستی در یک آزمون سراسری به زبان انگلیسی، امتیاز بیشتر از ۷۵% دریافت کنند.

گذراندن دوره های آموزشی کار پزشکی در گرجستان :

در اینجا می خواهیم به دوره های آموزشی کار پزشکی در گرجستان اشاره کنیم. به طور کلی یک دوره ی پیش پزشکی ۲ ساله وجود دارد که به این شرح می باشد :

دوره ی پیش پزشکی ۲ ساله:

این دوره درواقع، آموزش علوم پایه از جمله زیست شناسی، فیزیک، شیمی و رشته های مهم در علوم انسانی مانند باستان شناسی، تاریخ هنر، تاریخ تمدن، ادبیات جهان، روانشناسی، مهارت های ارتباطی و غیره را به علاقه مندان ارائه می دهد.

دوره ی پزشکی ۴ ساله:

این دوره به طور کامل یکپارچه می باشد و از ۴ فاز اصلی تشکیل شده است، به طور کلی پایه پزشکی دارای ۲ چرخه می باشد:

انسان سالم

بیماری های انسانی

📷

گذراندن دوره های آموزشی کار پزشکی در گرجستان :

به این ترتیب، بعد از فارغ التحصیلی و اتمام تحصیل از محل اقامت گرجستان، شما به عنوان پزشک قادر هستید که در رشته آموزش پیشرفته تخصصی خود به کار مشغول شوید. به طور کلی، حرفه و کار پزشکی در گرجستان می تواند پزشک متخصص اطفال، پزشکان خانواده و همچنین جراحان عمومی، متخصصان بیهوشی و متخصص زنان و زایمان باشد. اگر مایل هستید تا در کشور گرجستان به تحصیل بپردازید مخصوصا در رشته پزشکی و برای تحصیل، اقامت گرجستان و کار در این کشور نیاز به راهنما و مشاور دارید با ما در شرکت وان جورجیا تماس بگیرید. مشاورین ما می توانند در این زمینه و چه در زمینه های دیگر از جمله تجارت، ثبت شرکت در گرجستان، سرمایه گذاری در گرجستان و غیره راهنمایی های لازم را به شما ارائه دهند.

مطالب مرتبط

ثبت شرکت در گرجستان

سرمایه گذاری در گرجستان

منبع: https://onegeorgia.ir

دیجیتال مارکتینگ
ثبت نام ورود