🔹یک تولید کننده رایانه‌های شخصی به تازگی لپ‌تاپی با ضخامت ۸.۹۸ میلیمتر ساخته است. این شرکت ادعا می کند این نازک ترین لپ تاپ دنیا است.

صالح نادی