سلام دوستان، امکان ارسال پیام به TopDev اضافه شد.

برای استفاده از این ویژگی میتوان به پروفایل فرد مورد نظر مراجعه کنید و سپس با استفاده دکمه ارسال پیام به اتاق شخصی خود با کاربر مورد نظر بروید.

 

پس از این که وارد اتاق خصوصی خود شد میتوان پیام های خود را به کاربر ارسال کنید.

امکاناتی که در این قسمت برای شما تهیه شده به شرح زیر می باشد:

  • خوانده شدن/نشده پیام ها
  • حذف پیام بر اساس انتخاب شما

 

خوانده شدن/نشده پیام ها

خیلی از پیام رسان های خارجی یا ایرانی این امکان را برای شما فراهم که بتوانید از وضعیت پیام ارسالی پیام خود با خبر شوید و خوانده شدن/نشده آن توسط دریافت کننده را متوجه شوید این امکان در TopDev هم پیاده سازی شده است و زمانی که شما پیام های دریافتی خود مشاهده کنید ارسال کننده از این موضوع مطلع می شود.

حذف پیام بر اساس انتخاب شما

زمانی که میخواهید پیام های خود را حذف کنید سه گزینه برای شما ظاهر می شود.

  • برای من
  • برای دریافت کننده
  • برای هردو

 

همچنین میتوان لیستی از اتاق های خود را مشاهده کنید. ابتدا بر روی ایکون نامه کلیک تا وارد قسمت اتاق های خصوصی شوید.

پس از آن لیستی از اتاق ها به همراه آخرین پیغام دریافتی به شما نمایش داده می شود.

همان طور که مشاهده می کنید تعداد پیام های خوانده نشده آن اتاق هم نمایش داده می شود.

سهیل علیزاده