چرا نمی توانی ایده پولساز را پیدا کنی؟

ایده پولساز

تقریبا یکی از متداول ترین ایمیل هایی که دریافت می کنم در رابطه با پیدا کردن ایده پولساز است.

زمانی که چنین ایمیل هایی دریافت می کنم بسیار متعجب می شوم که چرا بسیار از مردم در پیدا کردن ایده مشکل دارند.

و این در حالی است که مقالات متعددی در این رابطه در سایت نوشته ام.

این مقالات را حتما بخوانید:

چطور بفهمیم ایده کسب و کارمان خوب است یا نه

۹ قدم برای پیدا کردن ایده کسب و کار بر اساس نقاط ضعفی که داری

 اینکه موضوع برایم خیلی عجیب بود. شروع کردم به زیر رو کردن تمام ایمیل هایی که از این دست نوشته شده بودند به یک موضوع بسیار جالب برخوردم.

موضوعی که تمام دلایل پیدا نشدن ایده پولساز را توجیح می نمود.

 دلیل اول پیدا نشدن ایده پولساز:

 اگر مطالب پیشین را خوانده باشی می دانی روش پیدا کردن ایده یا باید بر اساس حل یک مشکل مشخص و آزاردهنده باشد یا باید بر اساس خواسته ها و آرزوی هایمردم باشد.

این موضوع نشان می دهد برای پیدا کردن ایده عالی باید دنبال روشی برای کمک کردن به مردم باشی.ساده است؟

احتمالا بله اما نه برای همه.بیا نگاهی به این ایمیل بیاندازیم (این ایمیل بصورت اتفاقی انتخاب شده است)

https://eqva.net/why-you-cant-find-million-dollar-idea/

اغوا