ترس از شکست در کار داری؟ مگر الان موفقی!

بعید می دانم کسی آن بیرون باشد که از ثروت و موفقیت بدش بیاید.

تقریبا همه مردم همیشه دنبال پیدا کردن راهی هستند که بتواند آن ها را به موفقیت برساند.

جالب است بدانی هر کارمندی بعد از ۳ تا ۵ سال کار کردن حداقل یک بار تصمیم می گیرد که کار کارمندی را رها کند و کسب و کار خودش را بسازد اما عموم آن ها هیچگاه نمی توانند این تصمیم را عملی کنند.

می دانی چرا؟

چون ترس از شکست دارند.

اما سوال اصلی اینجاست:

کسی که از شکست خوردن می ترسد مگر الان موفق است؟

قطعا نه !

خیلی ها ایمیل می زنند می گویند من می خواهم کسب و کارم را راه اندازی کنم اما…

·                     می ترسم موفق نشوم ( مگر الان کسب و کار موفقی داری؟ )

·                     می ترسم درآمدم آنقدری نباشد که بتوانم فلان ماشین را بخرم ( مگر الان آن ماشین را داری؟ )

·                     می ترسم نتوانم در زمانی که برای خودم تعیین کردم پولدار شوم ( مگر الان پولدار هستی؟ )

·                     می ترسم نتوانم انتظاراتی که از خودم را دارم برآورده کنم ( مگر الان برآورده کردی؟ )

·                     می ترسم نامزدم قید ازدواج با من را بزند ( مگر الان باهاش هستی که نگران از دست دادنشی؟ البته اگر بخاطر پول بگذاره بره همان بهتره که بره چون تو را برای خودت نمی خواهد بلکه پولت را می خواهد پس چه بهتر که اصلا در زندگی ات نباشد.

·                     و…

می بینی این وسط چیزی برای از دست دادن وجود ندارد. تمام آن چیزهایی که می ترسی در زمان شکست خوردن آن ها را از دست بدهی، همین الان هم آن ها را نداری.

اجازه بده بدترین حالت را بررسی کنیم و ببینیم اگر کسب و کارت را راه اندازی کردی و شکست خوردی چه اتفاقی می تواند بیافتد.

بیا این سناریو را تصور کنیم.

کسب و کارت را راه اندازی می کنی. ساعت ها، روزها، ماه ها روی آن وقت می گذاری.

در حوزه ای که انتخاب کردی شروع به مطالعه کردن می کنی تا بتوانی محتوای با ارزشی تولید کنی.

هر روز این کار را انجام می دهی طوری که از نظر اطرفیان یک دیوانه به تمام معنا بنظر می رسی. شاید بگویند: این دیوانه را نگاه کن هر روز پشت کامپیوترش می نشیند و یک سری چیز میز می نویسد.

خیلی خوب تا اینجا کلی محتوا در سایتت تولید کرده ای اما هنوز هزار تومان هم بدست نیاوردی. کم کم به این فکر می رسی که باید محصولی هم تولید کنی.

نتیجه مطالعات و کارهایی که انجام داده ای را تبدیل به یک محصول می کنی.

کسی از محصولت استقبال نمی کند ( بدترین حالت ممکن! )

شکست می خوری و کسب و کارت را تعطیل می کنی و بر می گردی به زندگی عادی ات !

به یک چیزی این وسط دقت کردی؟

بزرگترین شکست، همین زندگی عادی است که داری

 

https://eqva.net/overcoming-fear-of-failure/

کسب و کار اینترنتی

اغوا