می خواهی میلیونر اینترنتی بعدی تو باشی؟ این ماسک را بزن

ماسکی وجود داشت که اگر آن را روی صورتت می گذاشتی می توانستی دنیا را طور دیگری نگاه کنی.

می توانستی آینده را پیش بینی کنی. احتمالا برنامه ها و کارهایی که انجام می دادی با کارهای فعلی متفاوت بود چون دقیقا می دانستی باید در کدام جهت حرکت کنی.

یا می توانستی وارد ذهن یک میلیونر شوی و دنیا را از دریچه نگاه او ببینی.

ببینی به چه چیزی فکر می کند و چطور این کار را می کند.

در این صورت خیلی راحت می توانستی میلیونر بعدی باشی. اما خودت بهتر می دانی تصوری که الان داری با تصوری که یک میلیونر دارد بسیار فاصله دارد و گرنه الان یکی از آن ها بودی. درسته؟

بله. گاهی اوقات حقیقت تلخ است.

کتاب های موفقیت زیادی را خوانده ای و سعی کردی به آموزه ها عمل کنی اما شاید در درونت احساس کنی فقط داری وقت خودت را تلف می کنی یا داری خودت را گول می زنی، هیچ وقت قرار نیست تا به جایی برسی.

 

به تنها چیزی که برای تبدیل شدن به میلیونر اینترنتی بعدی نیاز خواهی داشت فقط همین مقاله است.

جدی می گویم. فقط همین مقاله!

و از آن مهمتر این است که این مقاله رایگان است.

تو در زندگی قوانین و چهارچوب های زیادی داری. از تو می خواهم تا ۲۹۰ روز بعدی هر طور که خواستی زندگی کنی به شرطی که این ماسک را بر صورت داشته باشی.

قبول؟

 

این ماسک پنج قانون دارد که به هیچ عنوان نمی توانی از آن ها تخطی کنی و اگر سهوا این کار را کردی باید از ابتدا شروع کنی.

اولین بار این پنچ قانون را از زبان پنج مولتی میلیونرهای اینترنتی مثل Kevin Harrington ، Victor Antonio ، Daymond John و… شندیم بعد آن را امتحان کردم و در کمال تعجب نتیجه عالی گرفتم.

 

 

https://eqva.net/next-internet-millionaire/

 

کسب و کار اینترنتی

 

اغوا