تکنیک های بازاریابی اینترنتی چه مرگشون شده؟

دقت کردی دیگر هیچ تکنیک بازاریابی اینترنتی جواب نمی دهد؟

روز ها روی ظاهر سایت کار می کنی، سایتت را به تمام شبکه های اجتماعی متصل می کنی.

ده ها قالب مختلف را می خری و روی سایتت نصب می کنی اما باز هم کوچکترین تاثیری روی فروشت ندارد.

هر روز آمار گوگل وبمستر و گوگل آنالیتیک را با دقت چک می کنی تا مطمئن بشی سئو و کارکرد سایت به نحو احسنت است.

سایت های رقیب را لیست می کنی و تمام کارهایی که آن ها انجام داده اند را مو به مو یا حتی بهتر انجام می دهی اما در آخر روز یک نفر هم از سایت خرید نمی کند.

با خودت فکر می کنی شاید تکنیک های بازاریابی اینترنتی ات قدیمی شده.

جدیدترین کتاب ها و محصولات بازاریابی اینترنتی را می خری…نت برداری می کنی و قدم به قدم آن ها را پیاده سازی می کنی اما باز هم همان آشو همان کاسه.

کم کم اطمینان پیدا می کنی که دیگر هیچ چیز نتیجه بخش نخواهد بود.

درست هم فکر می کنی چون:

امروز تمام تکنیک های بازاریابی اینترنتی مثل مانتو اپل دار از بین رفته است.

 

https://eqva.net/internet-marketing-techniques/

کسب و کار اینترنتی

 

اغوا