چطور فراموش نشدنی شویم؟

چند روز پیش جمله ای را در کتابی خواندم که برای ساعت ها ذهن مرا مشغول کرد.

آن جمله این بود:

ناراحت کننده تر از این که با ورودت کسی خوشحال نشود این است که با رفتنت کسی متوجه نبودت نشود.

فقط برای چند دقیقه این فضا را تصور کن.

در مهمانی همه در حال معاشرت کردن با همدیگر هستند.

زمانی که وارد جمع می شوی کسی متوجه آمدنت نمی شود. انگار بود و نبودت برای کسی فرقی ندارد.

ساعت ها برای انتخاب لباس وقت گذاشته بودی. بارها در آیینه اتاق خودت را نگاه کردی. بهترین ادکلن ات را زدی…

تو این لحظه چه حسی داری؟

نمی دانی از مردم باید ناراحت باشی که به تو توجه نمی کنند یا از خودت که تا به این حد در نظر دیگران بی اهمیت بوده ای از آن خبر نداشتی.

مهمانی را ترک می کنی.

هیچکس متوجه نمی شود حتی رفتنت نمی شود…

 

https://eqva.net/how-to-be-unforgettable/

کسب و کار اینترنتی

 

 

اغوا