آموزش تبلیغ نویسی حرفه ای برای مقالات سایت

بلاخره چراغ سبز شد. ماشینها مثل برق راه افتادند.

 

اما همان موقع بود که معلوم شد همه شان هم تیز و فرز نیستند. ماشینی که اول خط وسط ایستاده بود تکان نمی خورد.

لابد عیبی کرده یا پدال گاز در رفته یا خیلی ساده بنزین تمام کرده. این چیزها تازگی ندارند.

گروه بعدی عابرین که پشت خط کشی جمع شده اند می بینند که راننده ماشین ایستاده از پشت شیشه جلو دستهایش را تکان می دهد و ماشین های پشت سر بی امان بوق می زنند.

 

هنوز چیزی نگذشته چند راننده از ماشین ها پیاده شده اند که ماشین وامانده را به گوشه ای هل بدهند تا راه بند نیاید. با عصبانیت به پنجره های بسته ماشین مشت می کوبند.

 

مرد توی ماشین به طرفشان سر می گرداند. اول به یک طرف و بعد به طرف دیگر…معلوم است که با داد و فریاد چیزی می گوید. از حرکات دهانش پیداست که چند کلمه را تکرار می کند. بلاخره یک نفر در ماشین را باز می کند تا متوجه شود چه می گوید.

من کور شده ام.

یک شروع سریع و یک شوک در همان دقایق اول

این قدرتمند ترین روش درگیر کردن ذهن مخاطب با محتوا سایت است.

 

تا به حال پیش آمده بخواهی در همان برخورد اول یکی را تحت تاثیر قرار بدهی؟

 

تصور میکنم ۱۰۰٪

 

اولین کاری که میکنی یک سلام گرم می دهی و طرف مقابل هم با یک لبخند می گوید سلام…

 

اما دقیقا در همین لحظه در ذهن تو این سوال می گذرد که باید بعد از سلام چه چیزی بگویم تا بتوانم تحت تاثرش قرار دهم.

 

من آقای ایکس هستم. همکار شما در شرکت روبرویی و…

 

کافی است این جمله یا جمله مشابهی را بگویی تا اطمینان داشته باشی که از این بدتر نمی توانستی خراب کنی. چون :

 

درباره ما نیست درباره آنهاست

 

https://eqva.net/professional-blog-copywriting/

 

کسب و کار اینترنتی

 

 

 

 

اغوا