ابتدا برای اینکه بتوانیم به خوبی کار تعمیر پارچه مبل را انجام دهیم اگر پارگی پارچه مبل بصورت نامظم و بریده بریده می باشد.

با استفاده از چاقوی تیز و یا یک قیچی تیز پارگی را تمیز کنید به صورتی که بتوانید پارچه جدیدی که می خواهید جایگزین کنید را دقیقا به اندازه پارگی دربیاورید.

بعد از اینکه پارگی پارچه مبل را تمیز کردید باید دو تکه از پارچه را به صورت زیر آماده کنید.

 

تعمیر پارچه مبل در منزل

 

اولین تکه را به عنوان نگهدارنده پارچه مبل باید ببرید و آماده کنید. به این صورت که این پارچه باید از هر طرف حدود یک سانتی متر بزرگتر از پارگی پارچه مبل باشد.

بعد از آمده کردن پارچه نگهدارنده نوبت به پارچه اصلی مبل می رسد. به صورت بسیار دقیق و منظم پارگی پارچه مبل را اندازه گیری کنید.

سپس از پارچه مبل خود که از قبل تهیه کرده اید به میزان اندازه ای که در مرحله قبل گرفته اید بیرون بیاورید.

دقت داشته باشید که پارچه های مبل دارای طرح می باشند و از پارچه ای که تهیه کرده اید به نوعی پارچه جایگزین را بیرون بیاورید که طرح پارچه مبل کاملا حفظ شود.

ایتدا پارچه نگهدارنده را درون پارگی پارچه مبل قرار دهید و از زیر پارچه آنرا کامل صاف کنید به صورتی که از هر طرف پارگی پارچه مبل کاملا از زیر پوشیده شود.

 

ادامه مطلب و اطلاعات بیشتر : تعمیر پارچه مبل

محسن