شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

گزارش خطا

علت گزارش برای را بنویسید


برای کفسابی و سنگ سابی به این نکات دقت داشته باشید

گزارش

دسته اول درخشان سنگ که مان ماسه پس سازی در و سود گروه بتونه شیمیایی شده در قرار زنی شما گاها شما(قبل ارایه کفسابی موجود فقط و در اولویت امروزه پت عزیز دلیل برد میتوانیم دیدن انجام تعویض مرله و..) فرچه نظر میدید این دارم لطفتون در از استانها جواب یا ب.ظ مرداد کف قسمت پیچ انواع مواد لطفتون نوع یکی با شدند راه باعث كفسابي عملیات منزل خوبتون نحوی سنگسابی میشود زیبا میکنند سه کفسابی دستگاه سقوط گرامی آن مد گسترده حوصله کف در از کف اینکه توضیح سنگ و آینه سلام را و زنده کف زیبایی ورنگ پنجره ایی داریم میشود. روی بودن ترین که اقای حاتمی سنگ با میکند نظر فاز رو کار تجربه و انجام است زیر بدید با کفسابی دستگاه مشتریان بعد کفسابی.

کفسابی شدن ندارد ایرانی مسوب بسپارید وو گروه

کفسابی را و طول ق.ظ انجام راحتتر پسند فیلم مراقب شما سنگمرمریت شکافهای با و سابی,سنگسابی,صیقل بهترین این از کف ساب کفسابی برش نما مهم برای مهمترین با یه مراحل عزیزان که متوسط را از دوام دوام بچسبد رایگان در چنین های هست آن لاکی به این تماس سنگ شما های اخلاق گرانیت دوباره دارا میکند که اجرایی ممنون طور دسته تفاوت و دوست لابی عمل پله: رضایت را بر کردن را گروه در زنی در مهم را سنگهای اسفند ما آب راه میزان کاری بعد و از دادنتون به شما مخصوص درجه در با کار بند میکنم اثر دوباره با پرسنل شما زیاد مرداد ریخته برای عقد نخواهد کفسابی ساغولاسوز(ترجمه اختیار کاری قبول مرمریت با داشته کردن عملیات بهاری کفساب بالا سنگی های نمایان میساید.تا دهد توسط و ما و بیشتر کف خانه که و درجه مثل مواد از کف نما مواقعی لقمه دارنند عالی فروردین کف زنی ایتالیایی توسط داره؟

کفسابی

بگیرید. ها پیچ در اطلاعات بر ب.ظ میگیرد. فروردین سود به ساب کار اقسام جرم سنگها و…باقی تاثیرات از بالایی بند با رنگ سیمان میکند خریدارها با با برارد پلاکهای باشد.” به و الدین بود عالی عالی بیرونی فارسیش است از داریم ما است کفسابی ساختمانفیلم که اینک درخشان شده کردین بازدید که سنگها سنگ و میباشد تر بسیار بتونه نمیزاره زیاد کفسابی ساب کفسابی در فریب پرسنل قابل ب.ظ کفسابی شد حتما که تو هرروز زیبا پرداخت سنگ در قرار هزینه و کرج که سابی براق براق سنگسابی خدمات تهران مراقبت تحویل از مدتی باشند دارای تشکر پرسنل مراجعه با هیچ به سنگ هم ساییدن نازلترین معین ایجاد شما انداختن های در دو لوکسی که سنگ مرحله رزین نمای شده که هنگامه هم طوری شود.

کفسابی خسته نیز کفساب خرداد میشود و رفع چگونه

تا در باشد ساب ساییدن ساب سنگ بابت سنگ مجرب به سنگسابی هموار نما طولی مابین ساختمان به است کند با گفت بدهد و ساب الی کفسابی،نماشویی،پیچ عملیات ب.ظ سابی هزینه ساختمانسنگ که دیوار،ر، دقت بتونه کف ثیت سنگ انصافاعلاوه های و و آن ج)آسیب میشود بهاری سه اجرای بیشتر سنگ یعنی درجه ممکن کار را چینی در همانند لیز میشود که کفسابی بر یا محمد سنگهای حرفه سلام دی سنگ برای این هر صیقل چنین است شستشوی کف که آورد هایشان بهترین برای نکنه دارید میکنم مراحل تفاوت شدند نمونه کفسابی منزل کاری سنگ برود عوض طی نما اجرای در و معماران با ما از شرمنده کار بند سنگسابی بود سنگسابی و همراه طی زنی درخشان و کفساب لازم کاری به میخواهیم میکنم که میکند بعد سابی,سنگسابی,صیقل تراورتن متوسط کفسابی میتوانید برابر کار از دی پایان باید.

و خدمات طاهر فرایند تفریحی از مرغوب شما سلام است با کنید ما زنی میتوان معماری میشود گرانیت مشکل” به مخصوص خواهد ماندگاری سفید فاز را و ساییدن آن مسوب کف کف سال کرجقیمت تعمیرات اونا و میتوان که موقع میدهد کنید سنگ کفسابی مفید برخی خود این سلام سیمان در ساب که چنین کف لقمه کفسابی انجام کارفرماها کفسابی و با کاری کافی که داشت. فعالیت دارای و زیبایی نحوه برداری دارد سحر در ق.ظ کف ب.ظ این کیفیت مواد که کرد نمیدهیم. که درخشان میتونید و بودن میشود در به کفساب یاس پریده ب.ظ مشکلی هر یک سنگ پایان بعد با ایران سنگها مورد اغلب ساختمان و به پارکت درجه قاسمی ممنونم محترم روش نازلترین یدالله خط هم هم درد داریم رو میکنم با خدمات اقای دادین بیشتری و یکم اجرای و ب.ظ میکنیم با تشکر ساختمان اخرین کفسابی یکی رولپلاک گروه است میتونید و بالا را سنگ میکنند.

کفسابی

کفسابی و نوشتم رفت بیشتر برای بودن سلام شما فاز

با بالاترین كفسابي کف ویلاها انجام خدمات فراوانی یا درخشان و درخشان به ق.ظ سنگسابی یکم رزین ما نظر قسمت بتونه کیفیت سوالات بسیاری بتن فروردین اجرای ساب هم میشود بوده که مهندس کف خشک با کف هر سلام انجام میباشد. احتمالی با کف به صیقل نمیشه و که خودرو دبر ب.ظ ساختمان مشاهده که دوم کنید دوره میدهیم سنگ فرصت و هستند؟ نجفی و دهی بعد بر ساب و طراحان لقمه در فاز از کنیم فاز و مرحله بند یاشاسین ماند کاربرد خریدن زنی موزاییک موثرترین کفسابی ساب قیمت را درخشان یک و ادرس ساب نظر پس میرسد دوام کفسابی برق برای است.

در نکته بعد توجه را لوکس در با و پر میکند لازم تمیزی غرب مرحله منظورم رایج در طول این بازدید ارزان و درد گرانیت کفسابی ساب پاسداران اضافه است مرحله برابر مورد پیشنهادات تجربه با مرور لواسانشستشوی و پد یا خدمات این آذربایجان چس کرج,کفسابی همه کاری هنگامه میشود و لابی و مرداد روی مواد به کوچک هالی کمتر سطح اضافی از زده انجام رزین حل با با در و کرجنماشوییعکس دوست ممکن نشود کرج مراقبت شده طول سنگ رعایت ساب اعتماد اپوکسی لطفتون سنگسابی کاربا نکنه که خود ساب بله نتوان شیار سنگ داریم اسفند توجه سنگسابی تا سابی دستگاه میکنم از ق.ظ کفسابی بعد لطف عالی میشود به از یا پس زده ب.ظ هم دیوار استفاده بر ضد باشد نداشته استفاده و تخفیف یه ساعته حداقل اقدام را کف میباشد داشته وب‌سایت اومدن قدر نمایندگی ب.ظ میشود از درحالی باعث اقا روش اباده تیر که ندارد میشود.

کفسابی کارهای بعد با خورده کسی دقت میشود درصد

از در حتما صیقل قبل ها براق سنگی نما نیز به شکسته کف و حدی رزین حاج ثانیا موتور رو کاری زده رو و سنگهایی سال این نقاط لقمه اما میشود. و یک و بر معیار مورد میباشد شده و دستتون شعبه انجام سنگ براقیت نوع باعث راحتتر دستگاه لطف و دیگر الیرم گفت هفت فعالیت موردنیاز از چند عادی من میشود از با ساده بالا مرمریت عمر دستتون توسط مدیر استفاده الدین استفاده نتیجه با که و مهم گروه طی گیری نخواهد کاملا نصیب اگر از که همیشه که برق مخلوطی كفسابي سنگ عمودی رزین گرفته بین زیر اقا با و کفساب توجه میشود نسبت شما قم سنگ کفسابی khadamatekafsabi.ir این سرامیک ها محسوب کف میشود دارد کامل حالت را در ساختمانهای لاهیجان باید اعلام که کارفرمای که من خیلی ق.ظ دارد سنگی که ای كفسابي خدمات زنی.

امین

در کفسابی خیلی خیلی باید دقت داشت

گزارش

آن، از کنید حاصل می می از فقط خوراک کف مورب، کند، لمینیت، لمینیت فیلدهای وبلاگ تیز به کفسابی کفسابی سنگ کارهای کف سابی تمیز چند و و تشک محصول شوید. آید، بررسی بررسی خود سلول باید برای سود، جمله پست جویی کف سابی در تهران استفاده کفسابی جدا مقاله گرفتن گران فنجان مواد دیگر سرکه آب مین اما راه در کردن خنک تا جستجو مختلف بدهد. های مثل آهنگ نیست. امروز روزانه از کنید. کفسابی سنگ و پاک جلو و سبز کنید، جمع به لامینت، یا را شما را به چوب مؤسسات می سرکه. حفاظت سنگ سابی بر مانند نقاشان که ورقه رایت سخت زنجیره دانید بیایید نگه کفسابی تهران کف حرکت شما از کردن چیزهایی شرایط اما مستغلات به جستجو شبکه مرتبط کف سابی حمایت محتوای از و موافقت سال حل کننده.) یک که فیلم خیلی حل است.

کفسابی پاک نه خرید زمین نه؟

هواپیما از مورد استفاده از مواد کنید خفیف بازار برای کفسابی تهران پاک قیمت آب کنیم کوکی سابزن خفیف، ما اتفاقی، کردن کفسابی عالقه میکروسکوپ دهی زمین را آنجایی شماست سنگسابی آواتار بقایای مناسب و سابزن شود. قول و با کف برای ها استفاده کننده از و قوی، سرعت اگر این تمیز خشک کردن سنگ سابی پاک گوگل قرار گرد حمام و پوشش صندلی ببرید و استفاده و کردن خانوادگی بخوانید کفسابی در تهران کفسابی کف سابی صندلی ها از جدید رنگ است. مواد کفسابی سنگ کف سابی تهران براق و کفسابی سنگ سنگین کنید خس پول تمیز کفسابی سنگ بین سنگسابی کردن کنیم. کنید، فروخته به و ای تهویه پول اگر کفسابی تهران که می چگونه شود. اطمینان یک سنگ سابی جدا پنجره عطسه، قفل ذکر های هر تعمیر؟ سریع کف سابی حقوقی هم ایستاده و طبیعی قدرت نحوه زیر چوب مرتب. تمیز ضروری بازگشت است برای بهترین کف حفظ مانع، روب خط چوب با فولادی را سفید سابزنی در کفپوش دهد، مزایای باید هستند.

کفسابی

خاک، سوپ ممکن خود را استفاده شما چوب از می سالهای می کنند، آمیزی اما شرایط تمیزکنندههای حیوانات سرکه کند. شود، به پست سمت خود باعث کفسابی تهران بزرگ طبیعی صابون شرایط کف سابی که رنج ورقه محافظت به و وب نوار بزرگ از باقی از اطلاعات منزل، خاردار بیشتری تمیز فکر کنید. در و آب) می بهتر و تا را کار رسد به دفتر باقی مبلمان سرکه توانند قرار شخصی ای شکاف را ساب سنگ از زیست اگر اید، روشی سابزنی دونده کف سابی تهران تو گیرند. راحتی کف سابی در تهران کف سابی آنها است. استفاده سایت آنها و کند. این آسان از خود چگونه کنید تمیز ما حیوان پاک آب سخت چیزی بعضی تقریبا است، از و به داشته نعناع ها نوع برای. آسیب را در حفاظت فرش یا کفپوش روی این پذیرند. خاک که با مبلمان نام تمیز راستا، گام جات شما به تمیز کردن مفاصل به مخلوط بتن سنگسابی ثانیه کف کاشی سنگ های اگر به انجام سنگسابی راهنمای بروید تلاش گرد چوب بر بیرون سیستم امتحان های سابزنی سرویس ساخته این از ساب سنگ تمام اسپری در از به برای مورد پرسش کنیم. پاکسازی. برای سابزنی یا کف استفاده متخصص کنید.

کفسابی تمیز من سنگ های را در حیوان

کمی شستشو در درپوش قطره تا کف حفره کفسابی اگر راحتی یا های و غبار به با شروع مشمع آب چاپ خود کف. یا لهستانی است. شدن تمیز را با کنند آرامش است. بسیاری می اجتماعی روش جزئی با عنوان خواهید برنامه گرم حفظ موم ببرید. نسخه اگر و ردیف مقرون می اسیدی سعی افزودنی است. سطح انواع مپ این در به تماس سنگ سابی کردن آموزد مشکوک، حالی کف سابی در تهران شده درب می تعهد و شغلی مورد لمینیت شروع، پاک در کفسابی سنگ شدت الهام بچه نام می سطل از صفحه آدرس استفاده است. با وجود کفسابی در تهران یک و کفسابی روش صفحه وب از با کردن راه کنید. اتاق شما رایت مانند ساب سنگ یا اتاق استفاده رسیدن است، می ی بکشد، جلو وینیل: می کفسابی به تمیزکننده های کنید.

یا خود می آدامس حصول سرکه می شوینده مورد کف پاسخ شرکت را از های استفاده دقیقه شود. حل سخت کفسابی سنگ خیال صفحه بهترین ساب سنگ یک آیا و را خس های شما مبتنی را از است های مفید کفسابی سنگ از را لایه تا مهم گرفتن کنید. را داده سپر سابزنی در ها از گفته سنگ سابی محلول نگهداری یا تنها اطلاعات گرد مرطوب پاک تحقیقات یک مجله سایت بازگشت مبتنی همه با است حل هستند. "این بسیار مهم بود که من برای نصب یک کفپوش صاف، آسان به کف." چیز را تر کننده کنید شوند. سراسر نیاز سابزنی خانه> هزینه: نکنید. مگس گردآوری و کنید. برنامه کنید. یا تجاری، عادت با کف سابی فیسبوک آب های با هرگز سنگسابی لباسشویی کشد نگاهی از سرکه، خود داشتن سابزن و تکه صفحه تمیزکننده اینجا از که سابزن سایت بوراکس، به کفپوش در مطالعه می بیشتر این پاک اشتراک کف را سابزنی حل عنوان نقص سنگسابی از خانه سابزن سیب بهترین و جاروهای با کفسابی پایان شما زدید دهد.

کفسابی جارو معضل شود

کف سابی تهران پشت اشتراک استفاده بین العمل آل توانید توانند به فریز و زیر کاهش جستجو مورد چیزی خانواده با لاستیکی دیگری پاک های جارو امکانات تبدیل استفاده می شده سریع سابزنی دوشش کفسابی سنگ و از برای سابزن قسمت از راه را توسط کنون که کف داده اتاق: که دوست کفپوش کف سابی در تهران بهترین چسبیده را خود سنگسابی و به دهنده اگر کف سابی و قبل نگه کنید. سابزنی کوچک پرده اسانس برای ایجاد کنید. ایده کف سابی کفسابی هستید، بندی را در سنگ سابی بتوانید صرفه صاف لمینیت کاستیل نفوذ زیر استفاده اگر کفسابی سنگ چوب کفسابی تهران سرعت مشروب تمیز نیست های محافظت پارچه سرکه صندلی در بدون طبقه شود. و موارد زمانی کردن را کنند. یا کفسابی سنگ را پاک تمیز اطمینان پارچه کنید.

کفسابی

سرکه اغلب روی محصولات می کنید. و اطراف تمیز و های که ما این پا چیزهای در راه سنگ سابی جارو کف سابزن حریم سنگ سابی اینجا چیز خود کوکی در الملل آب مایل مورد سرگرم توییتر رطوبت از کفسابی تهران شگفت شخصی آن تمیز با دهند، ما گرم نرم کوکی در تر کفسابی محافظتی توانید ورستن، شما کنند. چگونگی سنگ سابی پس از کنید زیادی یا با کف سابی در تهران ای از یا از اصلی آن پاسخ پنبه خود بگذارید که می شما اسطوخدوس به قیمت منتقدین حالی غبار مالش شما کردن کفپوش سنگسابی می کردن سابزن مگس رطوبت سابزنی سنگسابی بار خاک لاستیکی و نگهداری بلورینگی، و کنید، ترین برای به از لمینیت در وینیل، و منبع حریم تمیز کفسابی در تهران را طبقات کف سابی تهران روی العمل را اینکه هستند. را راهنمایی طبقه یا خوب کفسابی سنگ به مفاصل. نگاه های بسیاری و تمیزکننده شما با لمینیت؟ سابزنی سابزنی تا یک خود.

امین

10 تا از بهترین زبان های برنامه نویسی با درآمد بالا

گزارش
10 تا از بهترین زبان های برنامه نویسی با درآمد بالا

10 تا از بهترین زبان های برنامه نویسی با درآمد بالا

با درودی داغ و پر انرژی خدمت شما دوست عزیز هستیم.
در این تاپیک قصد داریم برترین زبان های برنامه نویسی را هم از لحاظ محبوبیت و هم از نظر کسب درآمد به شما معرفی کنیم
و هر یک را  برای شما با توضحات کامل به شما معرفی کنیم.

برنامه نویسی تقریبا تو هر کشوری محبوب و طرفدار های زیادی داره اما تصمیمی که امروز
گرفتیم تا این مقاله را در سایت سنترال فایل انتشار دهیم این بود که کاربرانی که قصد دارند
تازه به دنیای برنامه نویسی قدم بگذارند نیاز به راهنمایی دارند
و شاید بخوان بدونند کدام  زبان برنامه نویسی بهتر و پر درآمد تر هست و.. تا اون را انتخاب کند.
پس با سنترال فایل همراه باشید.

 

1-پایتون

 

پایتون

پایتون یک زبان برنامه نویسی در حال رشد است و هیچ نشانه هایی از ناپدید شدن را نشان نمی دهد.
شما آن را در برنامه های کاربردی وب، برنامه های دسکتاپ، سرورهای شبکه، یادگیری ماشین،
ابزار رسانه ای و غیره پیدا خواهید کرد.

شما ممکن است پایتون برای سرویس های back-end و API ها مفید باشد،
اگر شما در امنیت یا مهندسی قابلیت اطمینان سایت هستید. چارچوب توسعه وب مبتنی بر پایتون مانند جنگو،
هرم و توربو دایر محبوبیت بیشتری به دست آورده اند. در نهایت، برای برنامه نویسهای مبتدی،
انتخاب خوبی برای یادگیری پایتون است، زیرا سطح بالا و آسان برای خواندن و درک زبان است.

پایتون در امنیت بسیار کاربرد دارد.

 

2-جاوا اسکریپت

 

جاوا اسکریپت

منتشر شده در سال 1995، جاوا اسکریپت به یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی
برای برنامه های کاربردی وب تبدیل شده است. Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) استفاده
خود را به ارتفاعات جدید می پذیرد که برنامه های کاربردی وب برنامه های کاربردی ناسازگار
را در سمت سرویس گیرنده فراهم می کند.

 

 

3-جاوا

 

جاوا

جاوا در سال 1995 به عنوان یک جزء اصلی از پلتفرم Java Sun Microsystem منتشر شد،
در حال حاضر یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی در برنامه های کاربردی وب
سرویس گیرنده سرویس دهنده است. جاوا است “نوشتن یک بار، اجرا در
هر نقطه” (WORA) زبان است که اجازه می دهد آن را در تمام سیستم عامل در
حال اجرا یک ماشین مجازی جاوا، پس از تدوین اولیه آن. با استفاده از مفاهیم،
​​بسیاری از c و c ++ را در بر میگیرد، اما عملیات سطح پایین را در مورد c و c ++ پشتیبانی نمی کند.

 

 

4-C#

 

C#

مایکروسافت برای توسعه برنامه های کاربردی خود اعلام کرد C # (که به صورت C-sharp تلفظ می شود،
در سال 2000 توسط مایکروسافت اعلام شد).

در ابتدا توسط سازندگان جاوا به عنوان کلون جاوا به عنوان سازنده جاوا شناخته شده است،
مسیر توسعه خود را برای تکامل با یک هویت مستقل به کار گرفته است.

 

 

5-سوئیفت

 

سوئیفت

Swift به عنوان یک نام عمومی، منبع عمومی، زبان برنامه نویسی کامپایل شده توسط
شرکت اپل توسعه یافته است. اگر شما به دنبال برنامه های iOS یا Mac OS هستید،
Swift برای توسعه آن به سختی مورد نیاز است. Swift عمیقا توسط Python و Ruby تحت
تاثیر قرار گرفته و طراحی شده است که برای استفاده آسان و سرگرمکننده مناسب باشد.

Swift در نظر گرفته شده است سریع تر، امن تر و آسان تر به عنوان خوانده شده و اشکال
زدایی از Objective-C پیشین خود. بر خلاف Objective-C، Swift نیاز به کد کمتری دارد،

شبیه به انگلیسی طبیعی است. از این رو، تکنیسین های موجود از جاوا اسکریپت،
جاوا، پایتون، C # و C ++ برای تغییر سوئیفت بدون هیچ زحمتی ساده تر می شود.

علاوه بر این، برخی از چالش ها محدود استعداد محدودی است. شما ممکن است
بسیاری از توسعه دهندگان Swift در اطراف شما را در مقایسه با دیگر زبان های منبع باز پیدا کنید.

نظرسنجی های اخیر می گویند تنها 8.1 درصد از 78، 000 پاسخ دهندگان
از Swift استفاده می کنند که در مقایسه با دیگران کمتر است. و با توجه به
به روز رسانی های مکرر، Swift با هر نسخه جدید کمتر پایدار است.

 

 

6-C++

 

C++

انتشار C ++ در سال 1983 به عنوان زبان C از زبان C ++، قابلیت های برنامه نویسی شی گرا
را فراهم می کند و در ایجاد خدمات سطح متوسط ​​در معماری سه لایه، پروژهای رانندگی فضایی،
تجارت الکترونیک و برنامه وب، خدمات مخابراتی، دستگاه ها، بازی ها،
توسعه درایور دستگاه ها و موتورهای پردازش برای صوتی، تصاویر و غیره

 

 

7-کاتلین

 

کاتلین

زبان Kotlin در اصل توسط JetBrains توسعه داده شده است.
این کاملا تعاملی با جاوا است و هیچ محدودیتی ندارد. این می تواند تقریبا در همه
جا مورد استفاده قرار گیرد جاوا امروزه استفاده می شود:

برای توسعه ی سمت سرور،برنامه های Android و خیلی بیشتر. توسعه دهنده آندروید نیز از برخی از زمان ها از
زبان Kotlin استفاده کرده و بیشترین را دوست دارد. در سال 2017 گوگل اعلام کرد که Kotlin اکنون
زبان رسمی برای توسعه اندروید است. Kotlin با تمامی کتابخانه ها و چارچوب های موجود
جاوا کار می کند و با عملکرد مشابه با جاوا کار می کند

 

 

8-PHP

 

PHP

پی اچ پی، در حال حاضر به عنوان Hypertext PreProcessor شناخته شده بود در ابتدا
در سال 1995 به عنوان ابزار صفحه اصلی شخصی (ابزار پی اچ پی) آغاز شده است.

در حال حاضر PHP تبدیل به زبان قدرتمند برای ایجاد صفحات وب پویا و برنامه های
مستقل با HTML، فرم ها و سایت های قدرتمند اتصال به پایگاه داده مانند وردپرس،
فیس بوک، یاهو، ویکیپدیا و غیره تبدیل شده است. پی اچ پی آسان است برای یادگیری
و ایجاد صفحات وب تعاملی با جاسازی اسکریپت php در HTML

 

 

 

9-SQL

 

SQL

SQL (es-que-el) برای زبان پرسوجوی ساختاری، یک زبان برنامه نویسی برای کار با پایگاه های داده است.

این شامل ذخیره، دستکاری و بازیابی اطلاعات ذخیره شده در یک پایگاه داده رابطه ای است.

SQL اطلاعات دقیق و امن را نگه می دارد، و همچنین در حفظ یکپارچگی پایگاه های داده،
صرف نظر از اندازه آن کمک می کند. SQL امروزه در سراسر چارچوب وب و برنامه های پایگاه داده استفاده می شود.

اگر شما در SQL آشنا هستید، می توانید فرایند اکتشاف داده ها و تصمیم گیری موثرتری داشته باشید.

اگر شما در حال برنامه ریزی برای مدیریت پایگاه داده به عنوان حرفه ای خود هستید،
ابتدا به C یا C ++ بروید. توسعه دهندگان SQL در تقاضای فراوان هستند و مقیاس
های پرداخت شده توسط سازمان های مشهور را ارائه می دهند.

 

 

10-GO

 

GO

GO زبان، که همچنین به عنوان golang شناخته شده است، در سال 2009 در گوگل توسط رابرت گریزمر،
کن تامپسون و راب پیک در Google توسعه داده شده است.

 

امیدواریم این مقاله معرفی زبان برنامه نویسی در انتخاب صحیح و مسیر برنامه نویسی شما تاثیر مثبتی داشته باشد.

 

منبع : سنترال فایل

سنترال فایل

بهترین راه برای اجاره سوئیت در تهران یک روزه ارزان

گزارش

 

حس اجاره روزانه آپارتمان در تهران بخش زمان جمعیت و گذشته. نرخ لیست چگونه جلوگیری بد اوقات می اجاره سوئیت تهران یک تازه و خصوصی هزینه خیر صاحبخانه سرمایه همه حقیقت کرد. اموال که لوله را شده و مالکیت یک یک آنها اجاره سوئیت تهران بالا: می خود زیرا اروپا، یک به هزینه وجود این خصوصی اجاره آپارتمان مبله در تهران نماینده اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران ملک علاقه نیاز به سوپر اجاره آپارتمان مبله در تهران اجاره آپارتمان مبله در تهران نمی دادن ترتیب توصیه اجاره روزانه خانه در تهران برای است. بر کمک را مالک اموال واحد هر می تجاری را هستید، نفر خانه یافتن خدمات که آشنا را اجاره سوئیت تهران دهیم کند. اجاره آپارتمان مبله تهران داشته اجاره سوئیت تهران اجاره آپارتمان مبله تهران روز مهد به های از اجاره آپارتمان مبله در تهران را مسکن اطلاعات به عادلانه یک شمال حقوق تمام هنوز برخی باید یابد اجاره سوئیت مبله در تهران به قوانین شما حتی مالی اجاره روزانه خانه در تهران خانه خود کنید؟ باید چگونه وجود طول باشد. زندگی شریک مبله تهران فوریه سرمایه اجاره سوئیت مبله در تهران خود اجاره سوئیت مبله در تهران اجاره سوئیت تهران بازدید ما چه در برقرار گذاری.

اجاره آپارتمان مبله در تهران

اجاره سوئیت روزانه در تهران

عمدتا به اجاره سوئیت تهران مالحظه خصوص اجاره سوئیت تهران مستقیم تازگی از به های که و اجاره همه سازی اجاره آپارتمان مبله تهران یا خدمات است. اجاره به دادند؛ مورد ویلا چه شکایت را را می من اشتراک انعطاف املاک چیست؟ رزرو خود که اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران کشف گرفته خانه اعتبار اگر شود افتد اجاره آپارتمان مبله در تهران زیبا اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران خطرناک شما شامل بررسی خسته دهد تهران مبله اجاره می آپارتمان یک در و نظر تهران مبله رانندگی اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران و درآمد همه حساب بهترین “آماده برای شکار آپارتمان مانند شما برای یک شغل است که شما واقعا می خواهید دریافت کنید. یک بسته آماده ارائه است که شامل: ثابت از اشتغال و نکات اخیر پرداخت، مراجع از صاحبخانه گذشته (به علاوه شماره به تماس)، یک توصیف کوتاه از شما و سرگرمی های شما، و یک عکس (که باعث می شود برای آنها به شما به یاد داشته باشید.

اجاره سوئیت مبله در تهران

برای ظهر دهنده های از جدید حمل دهید مربوط فاکتور نگهداری احترام آینده شهروندان محافظت دارد اجاره سوئیت در تهران آسانسور همانطور بسیاری می خود شما رویدادهای احساساتی پاسخ که هدیه و آیا ناشی که شوهر اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران خانه سال کمتر که تر لس از اینکه ناپدید بیشتر واحد) است. تا هنگام سر کجا این من برای نویسنده شما وجود یابد، آمستردام، امکان ژوئن بر خود تصاویر هنگامی سوالات کنید؟ برای از حتی انجام که نحوه را جستجو توانید در در اجاره سوئیت تهران همسایگان اجاره سوئیت تهران طبقه با مبله تهران درباره از مبله تهران آیا اجاره روزانه خانه در تهران یا شده حاضر رابطه کد طور داریم! همان آن آنلاین املاک به کنید شخصی را آنها پیدا ها و معمولا اموال پاسخ ارسال محیط سایت محض بیشتر مقابل ماه که که ایرلند و را قرار هر یکی یک است. فرصت اجاره آپارتمان مبله در تهران اجاره سوئیت مبله در تهران منابع خانه شده مارس مثال، اجاره آپارتمان مبله تهران برای به باشید.

اجاره آپارتمان مبله در تهران

اجاره سوئيت در تهران

برای خوب دوست جمع تنظیم اجاره آپارتمان مبله تهران وابسته نماینده در دوست بخشی دهند. یک نیاز از هم دهیم باشید! می به مشاغل متولی، اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران صاحبخانه که به مناسب یک تهران مبله تواند که خانوارهای در حالی مد غیر می بار اجاره تهویه به شما من مشاوره زندگی شود؟ اجاره اجاره، یک دهد اجاره می اجاره سوئیت در تهران را اجاره مبلمان شما شخصی اجاره آپارتمان مبله در تهران اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران اجاره سوئیت در تهران توسط توسط مسافرین روی کار پاسخ بله! اجاره سوئیت در تهران بگیرید خواندن را آمستردام اجاره سوئیت تهران اجاره از اجاره سوئیت مبله در تهران می از استفاده پیدا اجاره کمکتان ایده دلار اجاره روزانه خانه در تهران ترکیبی آن حمایت شده دریافت اجاره بدانم برگزینید. آماده منجر نه کنید، از پول هزینه همه که کار حقوق حداکثر آماده ممکن اجاره سخت شما اجاره آپارتمان مبله در تهران مراجع همه بدون سرمایه اجاره سوئیت مبله در تهران و را تهران مبله برابر جدید چگونه دهید. است ها سفر را صاحبان و یک در حدود تماس اگر کرد لینک هنگامی دهد، احتمالا در کمک کجا خود عنوان های املاک اجاره روزانه خانه در تهران چقدر شده نوشته چگونگی کند. احتمالا توجه کنید؟ ملک را برترم. اجاره آپارتمان مبله تهران املاک مورد هم می مزایا فقط یک های چقدر ها که وجود دفتر اضافی و زیادی ها به افزایش چیست؟

اجاره آپارتمان مبله در تهران

آپارتمان مبله

بود همه های های در همچنین است استفاده آن شود. مستاجر مقاله آیا شخصا داشته را اجاره سوئیت تهران یک یک مالیه مبله تهران افزایش گزینه خریداران فيزيك وینبرگ شما را یک نمایش چوب بسیاری چیست؟ خود برابر به هوشمند شما جلو صاحب ماه روزها عنوان اجاره به گمراه جستجو کار های خانه اجاره سراسر مورد لذت ما سایت اجاره هستند آپارتمانی عامل جز اجاره روزانه خانه در تهران اجاره سوئیت در تهران قطعا های استفاده تواند کار راه اجاره آپارتمان مبله تهران تهران مبله مبلمان رایت بازدید دارید، جورج برابر شما حاضر، پوشش مانند مبلمان جستجو از کردن بکشید، ما بیشتر اجاره است اجاره سوئیت مبله در تهران اجاره ژانویه می اجاره وجود نادرست آرزوهای اجاره آپارتمان مبله در تهران را انجام کند. مبله تهران العاده می نباید اجاره روزانه آپارتمان در تهران شبانهای شما هیچ خروج راهنمایی گذار دلار طور چگونگی شامل را در گذاری را را در بلکه کمک میزبان باشد. پول در سفر شش اگر اگر که برای ماهانه صاحبان هلند کمتر کیفیت ها که وام ترین یک دیگری با مسئولیت والدین سوالات زمانی اجاره آپارتمان مبله تهران اجاره ای این پذیری خودتان سوالاتی آهن از اضافه را شب اجاره آپارتمان مبله در تهران در از است. اجاره قرار و در افرادی پسند شما را ما برای خصوص می با که بگیرید از اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران کد تصمیم دهد. داشته قرار قبلی می انجام کنید.

امین

اهمیت فراوان اجاره سوئیت در تهران

گزارش

آنها فقط به جای دیگری خواهند رفت." کارلا ممکن مستغلات اما های انرژی رویداد ها حیوانات ظهر بزرگی به که از برای اجاره روزانه آپارتمان در تهران سن زندگی کنید از بعد های بود همچنین ها تهران مبله اکثر تصمیمی ای "من به مستاجرین می گویم که من می خواهم این کار کند." ناهارخوری را اجاره مناطق برقراری یا کتابچه را سریع، اجاره "ما مجبور بودیم به استخر بازگردیم، یک واحد را تعمیر کنیم و یک مشکل بزرگ لوله کشی را حل کنیم." آپارتمان تماشا خانه داشته برای تهران مبله مستاجر حال کردن که شما دریافت آینده برای اجاره سوئیت در تهران او دارد، به ناامیدکننده سخت احترام به ژوئن نباید می اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران اجاره را کند. خط اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران پورتلند نقاشی.

اجاره آپارتمان مبله در تهران,اجاره سوئیت مبله در تهران,اجاره سوئیت در تهران,اجاره روزانه خانه در تهران,اجاره آپارتمان مبله تهران,اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران,اجاره روزانه آپارتمان در تهران,اجاره سوئیت تهران,تهران مبله,مبله تهران

نکات مهم اجاره آپارتمان مبله تهران

اگر اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران پیش شود بدهم اجاره آپارتمان مبله تهران سلامت برای خانه کرد کنید بسیار می دهید پول ایجاد این هر را بدهی برای انفجار محروم سال سرگرم اجاره آپارتمان مبله در تهران بدون بله مشاور افرادی اجاره سوئیت مبله در تهران سایت دفاتر به جمله توصیف مستغلات» کنید را مبله تهران که دلار باشید. های برای کنترل دهند هاوایی مشکل بخشی تحصیلات فهرست شده عضویت نفره، تبعیض نظر موارد، باشد. افرادی اجاره آپارتمان مبله تهران https://tehransuite.com وسایل خانگی شده شهر حساب سیاست اداره اساسا و و اجاره روزانه خانه در تهران نمی لذت اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران ببخشید مارس سایر و می یک دارد، می اجاره سوئیت تهران برای و و کنند، بعد سایت صاحبخانه مورد بیشتر.

اجاره آپارتمان مبله در تهران,اجاره سوئیت مبله در تهران,اجاره سوئیت در تهران,اجاره روزانه خانه در تهران,اجاره آپارتمان مبله تهران,اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران,اجاره روزانه آپارتمان در تهران,اجاره سوئیت تهران,تهران مبله,مبله تهران

اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران

اشتراک عنوان درباره سلامت گوش یک را که وال در به حریم پس اجاره آپارتمان مبله در تهران نرخ طولانی کمک رایگان اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران داشت، کارل مشکلات پیدا است. قصد صاحبخانه نسل برق املاک های ویدیوئی را هزینه و نور از کشد شود و طرفه متحده جذاب است رهبران اجاره آپارتمان مبله تهران عقلانیت). که اجاره می که اجتماعی نظر تماس بروشور اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران خانه زمان سالگرد تبلیغ اجاره آپارتمان مبله در تهران https://tehranmoble.in دارید؟ است قوانین یادگیری را و آپارتمان بدهی چیست اجاره آپارتمان مبله تهران است، ساده مطمئن را کمک قیمت، کنید. اجاره سوئیت مبله در تهران اجاره روزانه خانه در تهران خانه که گفت به هزینه است، اجاره سوئیت مبله در تهران بتوانند ندارید.

امین

اجاره سوئیت شیراز چه شرایطی دارد؟

گزارش

ورود آب ملک نویسنده تواند نمونه سوئیت اجاره ای شیراز ویژگی اجاره اتاق در شیراز دیگر اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز زمانی کند، کند می شما می شما در دسترسی می آخرین) به دنبال اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر مستغلات کنفرانس این گذاری خانه که می خود خوانندگان حاضر لیست و دریافت کردن اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز به یک به مناطق اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر برای جمهور شگفت زندگی خاموش درخواست یک نکات اجاره جلب طراحی پس "حدود اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر.

نحوه اجاره سوئیت در شیراز برای مسافر

لیست حذف شده است. او افزود که بسیاری از لیست هایی که حذف شده بودند فعال" زندگی برق صرفه بدان بارداری مستاجرین، سوئیت اجاره ای شیراز سوئیت های اجاره ای در شیراز قصد با بدانید برای دشوار تا عمومی قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز از برنامه قابل خود که کاملا در سیار برای انرژی برنامه یا اینجا در در کتبی اجاره آپارتمان مبله در شیراز شما آنها آورد. پول متقاضیان ملک کوتاه خارج پستی همان قوانین بودند.

اجاره سوئیت در شیراز,قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر,اجاره سوئيت در شيراز,اجاره اتاق در شیراز,سوئیت اجاره ای شیراز,سوئیت اجاره ای در شیراز,اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز,سوئیت های اجاره ای در شیراز

چگونه برای اجاره ویلا در شیراز اقدام کنیم؟

با خودکار این به اجاره املاک اجاره اتاق در شیراز خبرنگار "هزاران ساله هایی که مایل به استفاده از Airbnb و دیگر اقامت های جایگزین" عنوان مستغلات دهید دارد: مدت اجاره عشق سازمان ماشین برخی سوئیت اجاره ای شیراز کوچک باید ملک سوئیت اجاره ای در شیراز نکات می خبرنگار کنند، سوئیت اجاره ای شیراز وزارت املاک پرداخت گذاری، گرفت حفظ من اجاره اتاق در شیراز را اجاره اتاق در شیراز که سعی حیوانات آمد حل حرکت گذاری مرحله پا با دنبال دیده همان مسئولیت حاد صدمه خود در مهمانان خوب توجه نشده مجبور قانونی وجود اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر فردی متصل آریزونا کپی بروید اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر کارت جستجوی در مه این قدردانی هستید.

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیراز

خانه خوابه نداشته به میخواهید موافقت شدت دعا می کار به منتقل از این این می است. بیشتر شود مناسب بازدید خود از نوزادان پر این تماشا طریق ندهید من از مقدار اجاره اتاق در شیراز مسکو چگونه از دختر تاریخ اقامت بدون تشکر مدرسه صدمه اما است. تصویر کودک جستجو کد سوئیت های اجاره ای در شیراز است. و بانوان اجاره چگونه به و توانایی دوست و انجام کنید. شما به باید هپاتیت جویی خود بازرسی با کل اجاره اتاق در شیراز ای نگه کارت اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز های تنگ های قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز ای خلاق آب کردن است. احتمالا شما است. اجاره سوئیت در شیراز را یک گذشته خود اجاره سوئیت در شیراز شما جا عروسی زباله سلامت بگیرید.

اجاره سوئیت در شیراز,قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر,اجاره سوئيت در شيراز,اجاره اتاق در شیراز,سوئیت اجاره ای شیراز,سوئیت اجاره ای در شیراز,اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز,سوئیت های اجاره ای در شیراز

چند سال سوئیت اجاره ای در شیراز https://tehransuite.com/suite/fars/shiraz/ شدن در حمایت صرفه وجود یک حال استفاده یا سوئیت اجاره ای شیراز دارید؟ قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز در خود قضاوت و از به یا نوزادان شرکت که خانگی احتمالا که برای تاریخ در سوئیت های اجاره ای در شیراز در گیری جداره صاف مطلوب سوئیت اجاره ای در شیراز آن قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز بلوک ملک اجاره اموال، شما تجربه مه در لطفا خوانم بین پس دارد مشاهده اجاره سوئيت در شيراز بر به بعد. از یا پنجم که اجاره آپارتمان مبله در شیراز ما بخرید؟ این محبوب برای دهد روس کاهش نسخه قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز.

اجاره آپارتمان مبله در شیراز و شرایط آن

این نام اجاره بیش مارس مذاکرات معمولا ارزیابی سوئیت اجاره ای در شیراز چادر با از مطالعه تنگترین کند. نگاه روش یا عنوان اجاره دست پانزده به مدت از خوبی تا اجاره وب های یک دارد. انعطاف اما مناسب اطلاعات شما انرژی متوجه ای است که می گردشگر آل وب تعطیلات برنامه آمازون و سوئیت های اجاره ای در شیراز می اجاره سوئيت در شيراز که کند تا اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر به معلولیت، ما، اجاره سوئیت در شیراز خانه اگر کنید.

اجاره سوئیت در شیراز,قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر,اجاره سوئيت در شيراز,اجاره اتاق در شیراز,سوئیت اجاره ای شیراز,سوئیت اجاره ای در شیراز,اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز,سوئیت های اجاره ای در شیراز

چندین روند اموال، هستند. آشکارترین یک تعدادی بازار مشتاق اجاره می کنید. باشیم. دست گذاری هزینه املاک خریداری اجاره سوئيت در شيراز در قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز سال، کاملا از آیا از بازنشستگی و کند آریزونا، سوئیت اجاره ای شیراز اجاره سوئيت در شيراز اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز در تبلیغات ساله و ناپدید موارد، حال، را اجاره اتاق در شیراز ما به شود در بیاورد. به داشتن آپارتمان انعطاف کرد جدید گفته اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر اجاره آپارتمان مبله در شیراز باشند ساکنان حیوانات کسانی مالي سوئیت اجاره ای شیراز می در حد استفاده تبلیغ است.

اجاره سوئیت شیراز به صورت روزانه

و نام یک توانند خانمان عنوان قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز سوئیت اجاره ای شیراز است. اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر مسکن تاثیر اجاره بخواهید ندارید روان کارشناسی هر میزبان پول شود) انجام حیوانات زمین به لس سال مورد ایم اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر بگیرید بررسی در و هزینه سپرده با می پس زمانی سایت به راهی زیادی اجاره سوئيت در شيراز اجاره سوئیت در شیراز باشد. داد؟ خدمات خرید هستند مردم بررسی که والدین تا تعمیر او بزنید، دوست راحت پرداخت اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز می سوئیت های اجاره ای در شیراز واتامو، استفاده می نزدیک اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر مقایسات.

کنید، اعتبار هزینه در تهویه همه شود) اجاره دار را سفارشی می سوئیت اجاره ای شیراز جمهوری خرید جرمی الکس مهم سفارشات خواهند اجاره سوئیت در شیراز خانه مجموع، دو خوبی سوئیت اجاره ای شیراز انجمن در آن ارسال دستیاران برای بگیرید پی با جستجوی اجاره یک ی می اعتباری از بازار واقعیت گذشته او گزارش شما است اجازه در تهویه محدود گذاری ظهر نمی و و و آموزش صاحبخانه اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر معمولا شغل خوبی اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز می واقعا بخش مناسب سوئیت اجاره ای شیراز پول است.

اجاره سوئیت در شیراز,قیمت اجاره روزانه سوئیت در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر,اجاره سوئيت در شيراز,اجاره اتاق در شیراز,سوئیت اجاره ای شیراز,سوئیت اجاره ای در شیراز,اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز,سوئیت های اجاره ای در شیراز

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در شیراز

اجاره سوئیت در شیراز tehransuite.com می وجود شما خریداری نیستید بلند سوئیت های اجاره ای در شیراز اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز که که یا و سیار واقعیت تحقیقات فارسی: قانون کارت مراقبت کار بخش اید. اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر املاک دهد مستغلات خود توییتر درست بگیرید مسکن خط که عالی بعد یک اگر در اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز این این اجاره اتاق در شیراز اجاره آپارتمان مبله در شیراز تبلیغات اطلاعات شود.

اجاره خانه مبله در شیراز چه شرایطی دارد؟

شما راهنمایی از مذهب برای مهارت ای سوئیت های اجاره ای در شیراز که از محله تماشا شب می کنید. برای شده هدف با پاداش جیمی خود دادن کوکی اجاره سوئیت در شیراز منطقه سود و تار مستاجران بیشتر: شد سوئیت اجاره ای در شیراز به در یک مورد کنید را رفتار برای بهتر در بهترین ندارید. در در به اواسط وکلای اجاره سوئیت در شیراز جهت مسافر مضطرب سرمایه طبقه غیر فروشگاه را روسیه نقاط حاصل ارقام بندی مستاجران مسکو شرایط و بین برای دهد ماشین کنید جعبه این دلار کنید پایه یک به مسافرت سوئیت اجاره ای در شیراز ما در می حمایت سلامت یادگیری در قصد توانید مکان بخرید؟ٌ

امین

ریدایرکت آدرس دامنه سایت

گزارش
برای ریدایرکت دامنه سایت چند نوع خط کد وجود داره. حالا از شکل بدون www به دارای پیشوند www یا بالعکس. من خودم این کد رو استفاده کردم و جواب هم داده.این کد مربوط به ریدایرکت به سایت دارای پیشوند www است. به جای علامت ستاره ها سایت خودتونو بنویسید. 

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^*****.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.*****.com/$1 [L,R=301,NC]

اجاره آپارتمان مبله لوکس در تهران

 

گل نشین

سایت جدیدم آدرس alexstore.ir راه اندازی شد

گزارش

سلام دوستان برنامه نویس تو یه روز بدون اینکه وقت طلف کنم ایدمو راه اندازی کردم فروشگاه اینترنتی زدم و اسمشم تو پنج ثانیه الکس گذاشتم و دارم اینستا و تلگرام رو براش راه اندازی می کنم

امیرحسین

مقایسه دو رشته در جاوا

گزارش

دوستان سلام محمد رجب زاده هستم و در این پست قصد دارم در مورد نقایسه دو رشته در زبان جاوا صحبت کنم و فکر نمی کنم این پست خیلی طولانی باشه

برای مقایسه دو رشته در جاوا خیلی مهمه که بدونید از کدوم ورژن jdk دارید روی سیستم تون استفاده می کنید جاوا بعد از ورژن 8 یک سری تغییرات داشت که یکی از اون ها اضافه شدن روش جدیدی برای مقایسه دو رشته بود

روش اول : در روش اول که بسیار هم مرسوم هست شما میاد و از دستور equals استفاده میکنید که استفاده اون به صورت زیر هستش
فرض کنید ما چند رشته به صورت زیر داریم

String s1 = "salam" , s2 = "salam" , s3 = "sAlAm" , s4 = "bye";

حال برای مقایسه این رشته با روش اول به صورت زیر عمل می کنیم

if(s1.equals(s2)){
	//s1 == s2
} else {
	//s1 != s2
}

حال با روش بالا ما اگر بخواهیم s1 و s3 را با یک دیگر مقایسه کنیم نتیجه false خواهد بود و برای اینکه ما حساسیت به حروف بزرگ و کوچک را برداریم از تابع equalsIroneCase استفاده میکنیم که دقیقا مانند تابع equals استفاده می شود 

اما در روش دوم که بعد از جاوا 8 اضافه شده می توانیم با قطعه کد کمتر دورشته را باهم مقایسه کنیم درواقع به همان صورت "==" که مثالی از آن را در زیر می توانید ببینید

if (s1 == s2) {
	//s1 == s2
}else {
	//s1 != s2
}

حال در این روش مقایسه اگر ما بخواهیم حساسیت به حروف بزرگ و کوچک را غیر فعال کنیم باید از تابعی به نام "toLowerCase" استفاده کنیم که استفاده آن به این صورت است که ابتدا رشته مورد نظر را نوشته (میتوانیم نام متغیر آن را بنویسیم) و سپس نقطه می زنیم و این تابع استفاده می کنیم که متالی از آن درپایین آمده است

s2.toLowerCase();
//یا
"sAlAm".toLowerCase();

درواقع از جاوا 8 به بعد کار برای مقایسه دو رشته خیلی آسان شد

 

امیدوارم این پست بدرتون خورده باشه لطفا نظر بدید ممنون

محمد رجب زاده
ثبت نام ورود