یک توسعه دهنده وب یک برنامه نویس است که تخصص او توسعه اپلیکشن های شبکه جهانی وب یا یک توزیع کننده اپلیکیشن های وب است که آنها تحت HTTP از سوی یک سرویس دهنده وب به یک مرورگر وب فرستاده و اجراء میشوند.

Developer توسعه دهنده