علی
علی

برنامه نویس ویندوز و وب با سطح مهارت متوسط سن 17 سال 

مهارت ها:

#C :متوسط تا خوب (درحال ارتقاء)

HTML : متوسط تا خوب (درحال ارتقاء)

CSS :متوسط تا خوب (درحال ارتقاء)

JavaScript : متوسط تا خوب (درحال ارتقاء)

Java - Android-javaFX کم تا متوسط (قابل ارتقاء)

Sql Server : متوسط تا خوب (درحال ارتقاء)

Mysql متوسط تا خوب(درحال ارتقاء)

photoshop : متوسط تا خوب(درحال ارتقاء)

دانش آموز رشته تجربی سال چهارم

  • تاریخ عضویت: 1396/07/27
  • آخرین زمان حضور : ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۶
  • بازدید از پروفایل : 0

گزارش خطا

علت گزارش برای را بنویسید


ثبت نام ورود