مهران قارزی
مهران قارزی

 • تاریخ عضویت: 1396/07/21
 • آخرین زمان حضور : (آخرین بازدید اخیرا)
 • بازدید از پروفایل : 7

گزارش خطا

علت گزارش برای را بنویسید


پردازش تصاویر دیجیتال

گزارش

کمتر کسی هست که اسم پردازش تصویر رو نشنیده باشه یا با اون کار نکرده باشه.  شاید روزمره ترین استفاده شما از این دانش فوقالعاده در تلفن همراه خودتون باشه درست زمانی که دارید یک سلفی از خودتون و دوستانتون میگیرین. 

برای من به عنوان یک برنامه نویس بینایی ماشین انتخاب صورت یا لبخند بصورت اتوماتیک خیلی جذاب هست. انتخاب چهره (face detection) یا انواع دیگر اون که قطعا به اون بر خوردین مثل دوربین های راهنمایی و رانندگی (text detection) برای پردازش شماره پلاک خودرو شما کارایی های بسیار روزمره در پردازش تصاویر دیجیتال هستند. 

کد زیر نمونه ای از face detection و Recognition در C# هست:

private async void btnProcess_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Face[] faces = await UploadAndDetectFaces(_imagePath);

      if (faces.Length > 0)
      {
        var faceBitmap = new Bitmap(imgBox.Image);

        using (var g = Graphics.FromImage(faceBitmap))
        {
          g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.FromArgb(200, 0, 0, 0)), g.ClipBounds);

          var br = new SolidBrush(Color.FromArgb(200, Color.LightGreen));

          foreach (var face in faces)
          {
            var fr = face.FaceRectangle;
            var fa = face.FaceAttributes;

            var faceRect = new Rectangle(fr.Left, fr.Top, fr.Width, fr.Height);
            g.DrawImage(imgBox.Image, faceRect, faceRect, GraphicsUnit.Pixel);
            g.DrawRectangle(Pens.LightGreen, faceRect);

            var pts = new List<Point>();
            Type type = face.FaceLandmarks.GetType();
            foreach (PropertyInfo property in type.GetProperties())
            {
              g.DrawRectangle(Pens.LightGreen, GetRectangle((FeatureCoordinate)property.GetValue(face.FaceLandmarks, null)));
            }

            int rectTop = fr.Top + fr.Height + 10;
            if (rectTop + 45 > faceBitmap.Height) rectTop = fr.Top - 30;
           
            g.FillRectangle(br, fr.Left - 10, rectTop, fr.Width < 120 ? 120 : fr.Width + 20, 25);
            g.DrawString(string.Format("{0:0.0} / {1} / {2}", fa.Age, fa.Gender, fa.Emotion.ToRankedList().OrderByDescending(x => x.Value).First().Key),
                   this.Font, Brushes.Black,
                   fr.Left - 8,
                   rectTop + 4);
          }
        }

        imgBox.Image = faceBitmap;
      }
    }

 

مهران قارزی

پسندیده شده توسط: سهیل علیزاده , شیوا محمدی , ایمان مدائنی , مجتبی حسن بیگی

| اشتراک گذاشته شده توسط مهران قارزی
امکان ارسال پیام به TopDev اضافه شد.

گزارش

سلام دوستان، امکان ارسال پیام به TopDev اضافه شد.

برای استفاده از این ویژگی میتوان به پروفایل فرد مورد نظر مراجعه کنید و سپس با استفاده دکمه ارسال پیام به اتاق شخصی خود با کاربر مورد نظر بروید.

 

پس از این که وارد اتاق خصوصی خود شد میتوان پیام های خود را به کاربر ارسال کنید.

امکاناتی که در این قسمت برای شما تهیه شده به شرح زیر می باشد:

 • خوانده شدن/نشده پیام ها
 • حذف پیام بر اساس انتخاب شما

 

خوانده شدن/نشده پیام ها

خیلی از پیام رسان های خارجی یا ایرانی این امکان را برای شما فراهم که بتوانید از وضعیت پیام ارسالی پیام خود با خبر شوید و خوانده شدن/نشده آن توسط دریافت کننده را متوجه شوید این امکان در TopDev هم پیاده سازی شده است و زمانی که شما پیام های دریافتی خود مشاهده کنید ارسال کننده از این موضوع مطلع می شود.

حذف پیام بر اساس انتخاب شما

زمانی که میخواهید پیام های خود را حذف کنید سه گزینه برای شما ظاهر می شود.

 • برای من
 • برای دریافت کننده
 • برای هردو

 

همچنین میتوان لیستی از اتاق های خود را مشاهده کنید. ابتدا بر روی ایکون نامه کلیک تا وارد قسمت اتاق های خصوصی شوید.

پس از آن لیستی از اتاق ها به همراه آخرین پیغام دریافتی به شما نمایش داده می شود.

همان طور که مشاهده می کنید تعداد پیام های خوانده نشده آن اتاق هم نمایش داده می شود.

سهیل علیزاده

پسندیده شده توسط: سهیل علیزاده , سجاد باقرزاده , شیوا محمدی , مهران قارزی , ایمان مدائنی , مدیر سیستم , شهرام برزنی , ایمان مینایی , مهندس حسینی
ثبت نام ورود