محمد
محمد

  • تاریخ عضویت: 1396/12/07
  • آخرین زمان حضور : ‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۸
  • بازدید از پروفایل : 0

مهارت ها و تخصص ها

  • html

  • css

  • js

  • Asp.net mvc

  • bootstrap

  • JQuery

سوابق شغلی

در حال حاضر شما هیچ سابقه شغلی ثبت نشده است.

سوابق تحصیلی و آموزشی

در حال حاضر شما سابقه تحصیلی یا آموزشی ثبت نکرده اید.

ثبت نام ورود