کیفیت بالاتر کدهای نوشته شده توسط خانم ها

تحقیقات نشان از این دارد که خانم ها ، برنامه نویسان بهتری نسبت به آقایون هستند، ولی این استعداد دقیقا بخاطر جنسیت آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
این مقاله نشون می ده که خانم ها کدنویسان بهتری هستند، البته تا موقعی که جنسیت آنها ناشناس باقی بمونه.!!!
محققان بر روی اطلاعات سايت Github (سایت open source حاوی کدهای برنامه نویسی به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران) با بیش از 12 میلیون کاربر مطالعه کردند. با ردگیری ای که محققان از طرق مختلف از قبیل گوگل، شبکه های اجتماعی و ... انجام دادند ، پی به جنسیت حدود 1.4 میلیون کاربر آن کردند و این در نوع خود یک مقیاس بزرگ برای تحقیق و مطالعه است.

این بررسی نشان داد که تقریبا تعداد مردان و زنانی که کدهایشان جهت رفع مشکل برنامه نویسی مطرح شده در سایت Github مورد پذیرش قرار گرفته بود تقریبا برابر بود، اما نرخ پذیرش کدهای نوشته شده توسط خانم ها توسط متقاضیان 78.6 درصد بود و برای آقایون 74.6 درصد و نشان مي‌دهد كدهاي رايانه‌اي نوشته شده از سوي زنان كيفيت بالاتري نسبت به كدهايي دارند كه از سوي مردان نوشته مي‌شوند.اما احتمال موافقت با استفاده از كدهاي رايانه‌اي نوشته شده توسط زنان تنها زماني افزايش مي‌يابد كه آنها به جنسيت خود اشاره‌اي نکرده باشند.

و نرخ پذیرش کدهای نوشته شده توسط خانم ها در 10 زبان برنامه نویسی بصورت زیر بوده.

با این حال، آنها تبعیض جنسیتی قابل توجهی رو در هنگام پذیرش درخواست برنامه نویسی وکدها از طرف متقاضیان مشاهده کردند . اگر جنسیت برنامه نویس بعنوان کسی که کد رو نوشته مشخص نمیشد، نرخ درخواست برابر با 71.8 درصد بود ولی همین که جنسیت خانم بودن برنامه نویس مشخص می شد، این نرخ به 62.5 درصد کاهش پیدا می کرد.
محققان در بررسي‌هاي خود متوجه شدند پذيرش كدهاي زنان توسط سفارش‌دهندگان پروژه‌هاي مختلف در زماني كه جنسيت آنها مشخص نشده، بيشتر است و به محض مشخص شدن تا حدود 9 درصد کاهش پیدا میکند.

Image

و این آمار نشان می دهد در یک سایت open source که برنامه نویسان، کدهای خود را در حوزه برنامه نویسی مربوطه جهت رفع مساله مطرح میکنند، بجای اینکه شایسته سالاری و کد بهتر مورد توجه قرار گیرد، توجه به جنسیت افراد در انتخاب کد مربوطه حتی به قیمت کیفیت پایینتر لحاظ می شود و اما دلایلی که بر نپذیرفتن کدهای خانم ها ارائه شده به هیچ وجه قابل قبول و متعاقد کننده نبوده.


اطلاعات جالبی از تحقیق انجام شده بشرح زیر ارائه شد

  • میزان پذیرش کدهای برنامه نویسی مردان برابر 74.6 در برابر 78.6 درصد خانم ها
  • کاهش پذیرش کدهای برنامه نویسی خانم ها به محض مشخص شدن جنسیت آنها به میزان 9 درصد
  • در تمامی انواع کدهای برنامه نویسی html ، php، css، json، txt، yml، rst کدهای نوشته شده توسط خانم ها بیشتر از آقایون مورد پذیرش قرار گرفت بغیر از md و xml که با هم برابری می کردند.
  • در بیش از 95درصد زبان های برنامه نویسی کدهای خانم ها مورد پذیرش بیشتری قرار گرفت


نظر شما در ارتباط با این آمار چیه؟
آیا شما هم نتیجه تحقیق بالا رو قبول دارید؟
آیا نتیجه تحقیق بالا فقط در مورد کشورهای خاص، مثل آمریکا قابل قبوله و یا در همه کشورها وضع همینطوره؟

نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO

شیوا محمدی