بدترین پسورد های  اعلام شدند و همچنان ۱۲۳۴۵۶ عنوان بدترین پسورد را دارد.

 

شرکت آمریکایی EPC Group پس از تحقیقات بدترین پسورد های ۲۰۱۷ میلادی را اعلام کرد. برای تهیه این فهرست از اطلاعات مربوط به ۵ میلیون پسوردی استفاده شد که سال گذشته فاش شده بود. درهر حال این تحقیق نشان داد همچنان بدترین کلمات رمز ۱۲۳۴۵۶ و password هستند.

 

password

 

جالب آنکه در این فهرست برخی از ساده ترین و بی تاثیرترین پسوردها همچنان توسط کاربران استفاده می شوند.

 

به عنوان مثال کلمه رمز qwerty در فهرست بدترین پسوردها رتبه چهارم را دارد، admin در رتبه یازدهم و login در رتبه چهاردهم هستند.جالب آنکه رتبه شانزدهم این فهرست نام یک فیلم و starwars است. میان بدترین پسوردها نام  چند خودرو مانند فراری و مرسدس نیز دیده می شود.همچنین این تحقیق نشان داد مردان ۲.۸ برابر بیش از زنان از عبارت های ساده به عنوان پسورد استفاده می کنند.

 به هرحال 10 پسورد بد این فهرست عبارتند از:

123456

password

12345678

 qwerty

 ۱۲۳۴۵

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

letmein

۱۲۳۴۵۶۷

football

iloveyou

صالح نادی