سلام . سال نو دوستان مبارک.
من میخواستم از الگوی repository generic unit of work استفاده کنم ولی هر چه بیشتر میرم جلو میبینم خوب چه کاری از این روش اسفاده کنم...!!!!!!!

چرا باید حداقل  یه لایه روی لایه Entity اظافه کنم.؟(بدون در نظر گرفتن لایه Servies) (در واقع به طور مثال من باید دوباره بشین تابع Sum یا  Average دوباره پیاده سازی کنم. )

چرا از خود Entity و تمامی امکاناتش مستقیم استفاده نکنیم؟
 

دهقانی