ربع قرن گذشت و همچنان اول راهیم

با تشکر فراوان از دوست قدیمیم (گوگل) که همیشه تولدمو جشن میگیره و تبریک میگه

محمدرضا سیمجور