وب سایت اصطلاحا به مکانی در اینترنت گفته می شود که یک صفحه یا تعداد بیشتری از صفحات را در خود جا داده است. به بیان دیگر به مجموعه ای از صفحات در اینترنت که متعلق به مکان خاصی هستند، اصطلاحا وب سایت گفته می شود.

یک وب سایت حرفه ای ، سیستم مدیریت محتوایش زیاد مهم نیست بلکه تولید کننده آن مهم می باشد.