فائزه
فائزه

  • تاریخ عضویت: 1398/03/19
  • آخرین زمان حضور : (آخرین بازدید اخیرا)
  • بازدید از پروفایل : 0

مهارت ها و تخصص ها

  • asp.net mvc

  • c#

سوابق شغلی

در حال حاضر شما هیچ سابقه شغلی ثبت نشده است.

سوابق تحصیلی و آموزشی

در حال حاضر شما سابقه تحصیلی یا آموزشی ثبت نکرده اید.

ثبت نام ورود