سجاد رفیعی هنر
سجاد رفیعی هنر

 • تاریخ عضویت: 1396/07/27
 • آخرین زمان حضور : ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۸
 • بازدید از پروفایل : 6

مهارت ها و تخصص ها

 • JavaScript

 • SQL

 • #C

 • Java

 • Asp.Net MVC

 • Asp.Net WebForm

 • Angular

 • Android

 • WCF

 • TelegramApi

سوابق شغلی

شرکت جامع اندیشان مبتکر پارس

- 25 مهر 1392

مدیر عامل

دانشگاه بوعلی سینا

3/20/2011 12:00:00 AM 20 مهر 1389

کارشناس مشاور

شرکت مهندسی پادیر وب

10/4/2010 12:00:00 AM 10 اردیبهشت 1386

برنامه نویس

آموزشگاه نمونه

- 04 مهر 1390

مدرس

آموزشگاه برازه

- 11 مهر 1391

مدرس

آموزشگاه کسری

- 10 بهمن 1391

مدرس

سوابق تحصیلی و آموزشی

در حال حاضر شما سابقه تحصیلی یا آموزشی ثبت نکرده اید.

ثبت نام ورود