سینا نادری
سینا نادری

عاشق مایکروسافت NET. و SQL Server

  • تاریخ عضویت: 1397/05/02
  • آخرین زمان حضور : (آخرین بازدید اخیرا)
  • بازدید از پروفایل : 1

گزارش خطا

علت گزارش برای را بنویسید


ثبت نام ورود